PEREKONNASÜNDMUSE TÕEND

Võimalusel palume esitada taotlus portaalis rahvastikuregister.ee või digiallkirjastatult kersti.kattai@voru.ee;
Nende puudumisel oma tulekust eelnevalt teada anda kersti.kattai@voru.ee või tel 5302 1937.
Maski kandmine asutuses kohustuslik!
 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta.

Hiljem on isikul õigus saada korduv tõend enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud abikaasa Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud perekonnasündmuse kohta. Sündmus peab olema toimunud pärast 01.07.1926 ja registreeritud Rahvastikuregistris.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse esindajale ka volikirja alusel. Nt vanem taotleb tõendit oma täiskasvanud lapsele.

Võru linnavalitsuses väljastatakse järgmisi tõendeid:

 • Sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend paberkandjal ja elektrooniliselt;
 • Mitmekeelne standardvorm, mis lisatakse eestikeelsele perekonnaseisudokumendile ja millega teises EL liikmesriigis saab tõendada sündi, elusolekut, surma, abielu, abieluvõimet, perekonnaseisu või elukohta. 
 • Abieluvõimetõend abiellumiseks välisriigis paberkandjal ja elektrooniliselt (eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles); Loe veel
 • Perekonnaseisuakti, perekonnakirja koopia, sh õigustatud huvi korral Loe  veel

Elektrooniline tõend väljastatakse ametniku poolt digitaalselt allkirjastatult, tõendil puudub asutuse pitser ja ametniku omakäeline allkiri.

Välisriiki esitamiseks on võimalik taotleda: 

 • võõrkeelset perekonnasündmuse tõendit inglise, saksa või prantsuse keeles;
 • perekonnaseisuaktide mitmekeelset tõendit (CIEC tõend, mis ei vaja lisaformaalsusi); Loe veel
 • mitmekeelset standardvormi eestikeelse perekonnaseisudokumendi juurde;
 • abieluvõimetõendit Loe veel
Riigilõiv

Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist s.t riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

 • Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi väljastamine, riigilõiv 10 eurot.
 • Korduva elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi väljastamine, riigilõiv 5 eurot. 
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatise või kinnitatud koopia väljastamine, riigilõiv 10 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatise või kinnitatud koopia väljastamine, riigilõiv 5 eurot.
 • Mitmekeelse standardvormi väljastamine koos eestikeelse perekonnaseisudokumendiga, riigilõiv 20 eurot. Elektrooniline 10 eurot.

Elektrooniline tõend väljastatakse ametniku poolt digitaalselt allkirjastatult, tõendil puudub asutuse pitser ja ametniku omakäeline allkiri.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:                                       
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163
Selgitus: korduv tõend

Taotlemine

Avalduse saab Võru Linnavalitsusele esitada alljärgnevalt:

 • e-teenusena rahvastikuregister.ee 
  Tõendi saab tellida enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava kohta. Tellida ei saa surmatõendit (abikaasa, laps, vanem), soo muutmise tõendit ega abieluvõimetõendit. Samuti ei saa tellida tõendit õigustatud huvi alusel.
  Teenus on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles. Korraga saab e-teenuse kaudu tellida ühe tõendi. Tellimine vajab digitaalallkirjastamise võimalust.
 • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
 • kirjalikult posti teel, saates avalduse perekonnaseisuasutusse;
 • kirjalikult isiku esindaja volikirja alusel;
 • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ametniku e-postile;

Taotlusvormid:

Perekonnasündmuse tõendi avaldus eesti keelesinglise keeles;
elektrooniliselt täidetav avaldus eesti keelesavaldus inglise keeles;
Elektrooniliselt täidetav avaldus salvestada enne täitmist oma seadmesse.

Abieluvõimetõendi avaldus eesti keelesinglise keeles

Menetlemine

Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattaikersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937 
Vastuvõtuajad: E kl 14–17, T kl 9–12, K kl 13–16, N kl 9–12. Vastuvõtu välisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Avaliku teabe spetsialist  Anneli Nelk, anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0901, infosaal.

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

Õigusaktid
Loe veel

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist ja Tallinna Linnaarhiivist

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

Millest alustada suguvõsa uurimist: http://www.isik.ee/algus.html