Pakendite äraandmise võimalused

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Mustamäe tee 24, Tallinn 10621/ telefon 640 3240
 
Eesti Pakendiringlus OÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Lao 5, Maardu, Harjumaa 74114/ telefon 633 9240
 
Eesti Pandipakend OÜ – pandipakendi (joogipakendi) käitlemise korraldamine Visase 18, 11415 Tallinn/telefon 647 0010
 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) – konteinerite otsing
 
 
EES-Ringlus MTÜ – elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemise korraldamine Endla 3, Tallinn 10122/ telefon 648 4335
 
 

Jäätmete liigiti kogumise juhendid on leitavad Keskkonnaministeeriumi veebilehel:
https://www.envir.ee/et/liigiti-kogumise-juhendid-ja-sildid
Kuhuviia.ee veebilehel, kus on ka ai-formaadis kujundfailid:
https://drive.google.com/drive/folders/11iYaH_BPjaKjBh1shYkZJ6OQeIJK5pKP