Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

Võru Linnavolikogu korraline istung 11. oktoobril 2017

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 45.) toimub 11. oktoobril 2017 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Nõustumine minimaalsuurusest väiksemate katastriüksuste moodustamisega

Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

2. Loa andmine linnavara võõrandamiseks otsustuskorras

Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

3. Muud küsimused

 

Lugupidamisega

 

Andres Visnapuu

volikogu esimees