Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

Võru Linnavolikogu korraline istung 10. juunil 2020

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 31.) toimub 10. juunil 2020 kell 13.00 Võru Kannel kontsertsaalis.

PÄEVAKORD:
1. Võru Linnavolikogu 8. jaanuari 2012 määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus" muutmine (2. lugemine)
Ettekandja: juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

2. Võru linna 2019. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv, pearaamatupidaja-juhataja asetäitja Hele Purge, arendusjuht Tiina Hallimäe

3. Võru linna 2020. aasta lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

4. Eriolukorrast tulenevate investeeringute kava
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

5. Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, arhitekt-planeerija Sirli Kokk

6. Võru linna teenetemärgi andmine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

7. Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis
Ettekandja: linnapea Anti Allas

8. Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine (1. lugemine)
Ettekandja: arendusjuht Tiina Hallimäe

9. Muud küsimused

Lugupidamisega

Ülo Tulik
volikogu esimees