Võru linna kompostimisplats

Võru linna kompostimisplats asub Kose tee 2 Võru kalmistu tagumises osas. Plats on linnaelanikele vabalt 24/7 avatud ja sinna võib viia ainult aia-ja haljastujäätmeid, samuti saab ettenähtud kohta maha panna oksad.

NB! platsile ei tohi tuua muud, töödeldud puitmaterjali .

Platsil olevad haljastujäätmed kompostitakse ja taaskasutatakse linnahaljastuses. Platsile toodud oksad purustatakse ja kasutatakse küttena.

 

 Biolagunevate jäätmete piktogramm       okste piktogramm