Võru Linnavolikogu istung 12. juunil 2024

Võru Linnavolikogu istung (järjekorras 35.) toimub 12. juunil 2024 kell 11:00 Võru Kesklinna kooli III korruse ruumis 306. 

PÄEVAKORD:

1. Loa andmine lepingu sõlmimiseks
Ettekandjad: linnapea Kalvi Kõva, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2. Võru linna 2023. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandjad: linnapea Kalvi Kõva, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv, pearaamatupidaja Hele Purge ja arendusjuht Tiina Hallimäe

3. Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine
Ettekandjad: abilinnapea Raul Tohv ja linnamajanduse osakonna juhataja Tauno Asi

4. Maamaksumäära kehtestamine 2025. aastaks
Ettekandjad: linnapea Kalvi Kõva ja linnamajanduse osakonna juhataja Tauno Asi

5. Võru Linnavolikogu 13. märtsi 2024 otsuse nr 16 "Loa andmine korteriomandite võõrandamiseks" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Raul Tohv

6. Loa andmine linnavara võõrandamiseks
Ettekandja: abilinnapea Raul Tohv

7. Võru linna teenetemärgi andmine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

8. Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 14 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord muutmine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Terje Kanger

9. Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste määrad" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

10. Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 "Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine (I lugemine)
Ettekandjad: linnapea Kalvi Kõva, arendusjuht Tiina Hallimäe

11. Muud küsimused
11.1. Võru linna arengukava 2017-2035 tegevuskava täitmise aruanne - 2023