Võru Linnavolikogu istung 30. mail 2023

Võru Linnavolikogu istung (järjekorras 22.) toimub 30. mail 2023 kell 13:00 Võru Kultuurimajas Kannel, II korruse saalis.

PÄEVAKORD:

1. Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Ettekandjad: linnapea Kalvi Kõva, peaarhitekt Diana Vene ja planeeringu koostaja OÜ Hendrikson & Ko esindaja Liina Ollema

2. Võru Linnavolikogu 13. aprilli 2022 otsuse nr 6 "Linnavara kasutusse andmine osaühingule Võru Tervisekeskus" muutmine
Ettekandjad: linnapea Kalvi Kõva, pearaamatupidaja Hele Purge

3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

4. Sotsiaaltoetuste määrad
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

5. Võru Linnavolikogu 24. novembri 2021 otsuse nr 37 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

6. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2023. aasta kontrollimiste tööplaan
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Jüri Kaver

7. Muud küsimused