Võru Linnavolikogu istung 11. jaanuaril 2023

Võru Linnavolikogu istung (järjekorras 17.) toimub 11. jaanuaril 2023 kell 13:00 Võru kultuurimajas Kannel, II korruse saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine (1. lugemine)
Ettekandjad: SA Arenduskeskus arendusnõunik Aivar Nigol, linnapea Anti Allas

2. Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruse nr 20 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

3. Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 14 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

4. Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste määrad" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

5. Eraüldharidusasutuste toetus 2023. aastaks
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

6. Võru linna 2023. aasta eelarve (2. lugemine)
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

7. Muud küsimused
7.1. Volikogu esimehe informatsioon