HAUAPLATSI KASUTAMINE


TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Võru linnakalmistu kõigil hauaplatsidel peab olema määratud hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on kalmistu haldaja poolt väljastatud kasutusluba hauaplatsi kasutamiseks, kes vastutab hauaplatsi eest (matmised, heakord).
Kõik matmised tuleb kooskõlastada kalmistuvahiga vähemalt üks päev enne matust. Uue hauaplatsi kasutamiseks tuleb taotleda luba.
Kõigile hauaplatsidel peab olema väljastatud kasutusluba. Ka olemasolevale hauaplatsile tuleb taotleda luba.
  • Ühel hauaplatsil saab olla üks kasutaja.
  • Hauaplatsi kasutaja võib hauaplatsi kasutusõiguse üle anda kolmandale isikule, hauaplatsikasutaja võib kasutusõigusest loobuda.

Võru linnavalitsus võib heakorrastamata, kasutusloata  hauaplatsi tunnistada „hooldamata hauaplatsiks". Kui viimasest matmises on möödas 20 aastat,  võib hauaplatsi anda uuesti kasutusse.

Kestvus Hauaplatsi kasutusluba väljastatakse tähtajatult.
Õigusakt Kalmistuseadus
Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri
Võru linnakalmistu registri asutamine ja registri  pidamise põhimäärus
Vastutaja Kalmistuvaht  Asa Mõttus, e-post  asa.mottus@voru.ee,  mob  527 9010

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalkud sammud Võru linnakalmistul hauaplatsi kasutamiseks tuleb esitada kalmistuvahile täidetud ja allkirjastatud blankett (Võru linnakalmistu  Kose tee 2), digiallkirjaga e-postile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Uue hauaplatsi kasutusloa väljastamise aluseks on surmatõend või surnult sündinu puhul arstlik surmateatis.
Viide