Rahvusvaheline laste kunstitööde konkurss "Whirlpool"

Tutvustus ja reeglid
 
1. Üldsätted
1.1 Käesolev regulatsioon määratleb rahvusvahelise laste tööde konkursi  „Whirlpool" üldised eesmärgid ning reguleerib osalemise  tingimusi ja korda. 
Konkursi moto on „Jõed ühendavad".
1.2   Konkurss toimub rahvusvahelise projekti ER 65 "Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja keskkonnakaitsealase teadlikkuse suurendamine Eesti-Vene piirialal" (BioAware) raames, mida kaarahastab Eesti-Vene piiriülene koostööprogramm 2014–2020 ja Keskkonnainvesteerginute Keskus.
 
2.  Konkursi eesmärgid
2.1 Üld-eesmärgid: rahvusvahelise koostöö tugevdamine ja arendamine Eesti-Vene piirialadel asuvates haridusasutustes; õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine.
 
2.2 Konkursi eesmärgid:
aidata suurendada keskkonnateadlikkust ja –sõbralikkust;
populariseerida teadmisi väiksemate jõgede  ning erinevat tüüpi kahepaiksete  ja 
veeloomade ning -taimede kohta;
luua tingimused laste ja teismeliste loovaks eneseteostuseks ning laste ja noorte kunsti- ja fototöö arendamiseks.
 
3. Konkursi ajakava
Konkurss toimub 30.  septembrini 2020.
Konkursi tulemuste väljakuulutamine: oktoober 2020.
 
4. Konkursil osalejad
Konkurss on suunatud kõigile õpilastele, kes elavad nii Pihkvas (Venemaal) kui ka  Võrus (Eestis).
 
Konkurss toimub järgmistes vanuserühmades:
algastme õpilased  7–9 aastased
keskastme õpilased 10–12 aastased
vanemad 13–15 aastased
 
5. Kaks suunda 
Valida on kahe suuna vahel -  kunsti konkurss ja  foto konkurss. 
Konkursil võetakse vastu kunstitöid, mis on tehtud ükskõik millises tehnikas ja mis tahes vahendite  abil joonistatud (värvipliiatsid, kriidid, vesivärvid, guašš, tint jne) A-4 suurusele  paberile.
 
Konkursi fotosid hinnatakse  järgmistes kategooriates:
loodusobjektide portreed;
makrofotograafia;
maastikupildid.
 
6. Tööde hindamine
Hindamisel arvestatakse teema kajastamist, kompositsiooni, meisterlikkuse taset ja kunstilist väljendusoskust. Źürii koosseisu valivad projektis osalevad ER-65 partnerid individuaalselt. 
Tööd tuleb esitada elektrooniliselt (skaneerida töö või foto), edaspidi ‘fail'.
Fail peab vastama järgmistele nõuetele: 
faili suurus alates 1175 x 825 (vastavalt  joonistusele, mis on tehtud A4 paberi peale ning skaneeritud,  kvaliteediga 100dpi) kuni 2350 x 1650;
fail ei tohi olla suurem kui 2 MB;
Võru linna õpilaste tööd tuleb saata tiina.hallimae@voru.ee
Kirjale tuleb lisada töö esitaja nimi, vanus, kool ja 
 
7. Konkursi tulemuste väljakuulutamine.
7.1 Konkursi tulemused kuulutatakse välja oktoobris 2020.
7.2 Võitjaid autasustatakse diplomitega, osalejatele antakse tunnistused.
7.3 Parimad tööd (15 tööd igast riigist) paigutatakse projektipartnerite ER65 asutuste kodulehekülgedele.
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, tel. 5343 6302