Võlanõustamisteenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus
Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. 
Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist. 
Kestvus Tähtajaline
Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.

Hinnakiri

Vastutaja

Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine: sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask, tel 5358 8582, e-post marleen.maask@voru.ee, Tartu tn 23, kab 8

Teenuse korraldamine: Nöörimaa Tugikodu  vanemjuhtumikorraldaja Kadri Lepp, tel 5300 7637, e-post kadri.lepp@voru.ee,  Räpina mnt 22

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 Taotlus võlanõustamisteenuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad 
dokumendid
 

Kehtiv isikut tõendav dokument

Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm