Võru linna valimiskomisjoni koosseis
                       

Esimees: linnasekretär Ülle Müürsepp
Aseesimees: Maire Agar
Liikmed:  Anneli Nelk
  Liisi Kondratjeva
  Tauno Asi
Asendusliikmed: Rain Raitar
  Maie Palsi


Liikmed kinnitatud  Võru Linnavolikogu 6. veebruari 2019  otsusega nr 7  "Võru linna valimiskomisjoni moodustamine"

Võru linna valimiskomisjon asub Võru Linnavalitsuses, Jüri 11, Võru linn.

Võru linna valimiskomisjoni esimees Ülle Müürsepp
Telefon 785 0916, 5305 0225
E-post ylle.myyrsepp@voru.ee

Valimisjaoskonda saab otsida valimisjaoskondade rakenduse avalikust vaatest.