Võru linna valimiskomisjoni koosseis
                       

Esimees: linnasekretär Ülle Müürsepp
Aseesimees: Maire Agar
Liikmed:  Annika Soikka
  Liisi Kondratjeva
  Tauno Asi
Asendusliikmed: Rain Raitar
  Maie Palsi


Liikmed kinnitatud  Võru Linnavolikogu 14.12.2022  otsusega nr 34 "Võru linna valimiskomisjoni moodustamine"

Võru linna valimiskomisjon asub Võru Linnavalitsuses, Jüri 11, Võru linn.

 

Võru linna valimiskomisjoni esimees Ülle Müürsepp
Telefon 785 0916, 5305 0225
E-post ylle.myyrsepp@voru.ee