Võru linna valimiskomisjoni koosseis
                       

Esimees: linnasekretär Ülle Müürsepp
Aseesimees: Maire Agar
Liikmed:  Anneli Nelk
  Liisi Kondratjeva
  Tauno Asi
Asendusliikmed: Rain Raitar
  Maie Palsi


Liikmed kinnitatud  Võru Linnavolikogu 16. juuni 2021  otsusega nr 19 "Võru linna valimiskomisjoni moodustamine"

Võru linna valimiskomisjon asub Võru Linnavalitsuses, Jüri 11, Võru linn.

 

Võru linna valimiskomisjoni esimees Ülle Müürsepp
Telefon 785 0916, 5305 0225
E-post ylle.myyrsepp@voru.ee