Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 20. septembril

Riigihangete korraldamine
Korraldatakse riigihanked:
"Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2024–2027";
"Kood/Võru programmeerimiskooli projekteerimine";
"Kõnniteede lumetõrje ja hooldus".

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Võru linnas Tulika tn 13, 13a kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalusi katastriüksuste ümberkruntimiseks, ehitusõiguse määramiseks väikeelamutele ja abihoonetele ning maaüksustele juurdepääsude lahendamiseks. Planeeringuala suurusega umbes 0,2 ha asub Taara asumis Tulika tänava ääres.

Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine
Aadressil Vabaduse tn 12/2 asuva hoone ruumid anti otsustuskorras tasuta kasutusse Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ-le (I korrus) ja Võru HUUB MTÜ-le (II korrus), tähtajaga 5 aastat.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba:
üksikelamu püstitamiseks asukohaga Taara tn 8;
üksikelamu püstitamiseks asukohaga Aida tn 14;
kaubandushoone fassaadi varje püstitamiseks asukohaga Jüri tn 83. 

 

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023