Uudised ja teated

Harjutusväljade vahetus läheduses liikumise piirangutest ja ohutusnõuetest

Kaitseväe harjutusväljadel ja nende vahetusläheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Harjutusväljadel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusaladel liikumist.

Harjutusväljal viibimine tegevuse ajal on (elu)ohtlik. Isegi kui tegevus paistab toimuvat piisavalt kaugel, võib tegevuse ohuala ulatuda kilomeetrite kaugusele, kuid ei välju harjutusvälja piiridest.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.

Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad. Harjutusväljadel on sissesõiduteede juures infotahvlid, kus on kirjas, millal harjutusväljal tegevus toimub. Kasutusinfo on harjutusväljade kaupa leitav kaitseväe kodulehelt.

Kaitseväe harjutusaladel toimuva väljaõppe kohta edastatakse infot kohalikele omavalitsustele, kelle kodulehtedele on vastav informatsioon lisatud. Lisaks on kaitseväe kodulehel (mil.ee/harjutusvaljad) ja harjutusväljade infotahvlitel kirjas ka harjutusväljade vastutavate isikute kontaktnumbrid, kellelt saab soovi korral küsida täiendavat informatsiooni harjutusväljal toimuva ja seal liikumise kohta.

Kust leiab info selle kohta, mis toimub harjutusväljal?

·Kaitseväe kodulehelt aadressil www.mil.ee/harjutusvaljad
·Kohaliku omavalitsuse kodulehelt ja/või vastava kohaliku omavalitsuse Facebooki lehelt
·Harjutusväljal olevatelt infotahvlitelt
·Otseteavitusena e-posti aadressile (kui soovite teavituse listiga liituda, siis palume saata teavitus aadressile harjutusvaljad@rkik.ee)
·Harjutusvälja vastutava isiku käest e-posti või telefoni teel (kontaktid)

Harjutusväljade kuugraafikud edastatakse väljaõppele eelneva kuu 20. kuupäeval ning lisagraafikud 10 päeva enne väljaõppeürituse algust. 

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023