Uudised ja teated

« Tagasi

Võru linnas Pikk tn 17b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 09.11.2022 korraldusega nr 520 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Võru linnas Pikk tn 17b kinnistu detailplaneering.

Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.11 – 07.12.2022. Planeering on leitav Võru linna veebilehel https://www.voru.ee/dpalg-20220315 . Detailplaneeringuga saab tutvuda kohapeal Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Küsimuste korral pöörduda arhitekt-planeerija Sirli Koka poole (tel 7850937, e-post sirli.kokk@voru.ee).

Planeeritav ala on suurusega u 0,72 ha ning asub Võru linnas Nöörimaa asumi tootmispiirkonnas Pika tänava ääres. Planeeringu põhieesmärgiks on olemasoleva kaubandus- ja teenindushoone ehitusala suurendamine, et laiendada müügisaali ja tehnika remondiks vajalikke ruume.

Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muudeta. Planeering annab võimaluse rajada krundile kokku kolm hoonet, mille maksimaalne ehitisealune pind on 2000 m². Lubatud on olemasoleva hoone laiendamine ning vajadusel kahe lisanduva hoone (äri- või laohoone) rajamine. Hoonete kõrgus maapinnast 7,5 meetrit. Korruste arv 2. Juurdepääs planeeringualale on Pikalt tänavalt kahe mahasõidu kaudu.

Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Võru linna üldplaneeringule. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet ning koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega ja naabritega.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid (info@voru.ee).

Õigusakt 09.11.2022 nr 520