Uudised ja teated

Linnavolikogu erakorraline istung 5. oktoobril

Loa andmine kohustuste võtmiseks ja lepingu sõlmimiseks
Linnavolikogu andis linnavalitsusele loa viia läbi riigihange Võru Järve kooli inventari soetamiseks ja edukaks osutunud pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks, millega võetakse 2023. aastaks kohustusi summas kuni 350 000 eurot (koos käibemaksuga).

Samuti anti luba viia läbi hange Võru Järve kooli ehitustööde omanikujärelevalveteenuse osutamiseks ja sõlmida edukaks osutunud pakkujaga hankeleping, millega võetakse linnale eelarveaastateks 2022-2023 kohustusi summas kuni 36 000 eurot (koos käibemaksuga).

Linnavalitsusele anti luba sõlmida leping riigihanke "Järve kooli ehitustööd" eduka pakkujaga OÜ Semuehitus ja võtta rahalisi kohustusi eelarveaastateks 2022-2023 summas kuni 2 509 804,30 eurot (koos käibemaksuga).

 


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn