Uudised ja teated

Võru Linnavolikogu istung 14. septembril

Võru linna 2022. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2022. aasta lisaeelarve.
Lisaeelarvega lisati eelarvesse täiendav riigieelarve toetusfond ja eraldatavad sihtotstarbelised toetused ning täpsustati laenuvahendite vajadust.

Investeerimislaenu võtmine
Linnavalitsusele anti luba võtta aastateks 2022–2032 laenu kuni 4 166 000 eurot järgmisteks investeeringuteks:
tänavate rekonstrueerimine;
loomemaja ehitus;
Võrusoo tööstusala ehitus;
tervisekeskuse ehitus;
spordiväljakute ja rajatiste ehitus;
Kubija laululava tantsuväljaku rekonstrueerimine;
Võrumaa Keskraamatukogu soojustamine;
Võru Lasteaed Okasroosike aia ja keldrikatuse rekonstrueerimine;
Võru Järve Kooli juurdeehitus;
Võru Lasteaed Päkapikk köögitehnika soetamine;
investeeringutoetused vastavalt kinnitatud eelarvele;
tütarettevõtete aktsiate ja osade soetamine.

"Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine
Muudeti Võru linna arengukava 2017–2035 tegevuskava ning kehtestati uues redaktsioonis.  Tegevuskavast võeti välja teostatud tegevused, täpsustatud on tegevusi ja aastaarve ning lisati lähiaastatel plaanitavad tegevused.
Määrus jõustub 1. oktoobril 2022.

Otsuse "Linnavara kasutusse andmine osaühingule Võru Tervisekeskus" muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu 13.04.2022 otsuse nr 6 "Linnavara kasutusse andmine osaühingule Võru Tervisekeskus"  punkti 1  ja lisatakse punkt vara raamatupidamisliku kajastamise kohta.

Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks
Linnavalitsusele anti luba sõlmida linna sauna operaatorleping kolmeks aastaks Varavaldur OÜ-ga, teenuse hinnaga 2000 eurot kuus (km-ta).

Loa andmine linnavara võõrandamiseks
Anti luba võõrandada enampakkumise korras Võru linnas asuvad korteriomandid aadressiga:
Vabaduse tn 21-1, Võru (eluruum üldpinnaga 49,1 m²), alghind 35 000 eurot;
F. R. Kreutzwaldi tn 62a-6, Võru (eluruum üldpinnaga 40,3 m²), alghind 18 000 eurot;
Karja tn 5-12, Võru (eluruum üldpinnaga 32,6 m²), alghind 17 000;
Laane tn 1-6, Võru (eluruum üldpinnaga 40,30 m²), alghind 29 000 eurot;
Pikk tn 18-2,  Võru (eluruum üldpinnaga  39,6 m²), alghind 21 000 eurot.

Linnavalitsus korraldab linnavara võõrandamiseks avaliku enampakkumine.

Määruse "Kaugküttepiirkonna määramine" muutmine
Muudeti kaugküttepiirkonna piire.
Võru linna kaugküttepiirkonna piirid on:
I piirkond – kesklinna piirkond, mille moodustab Vanajõe, Tallinna mnt, Heina, Kaare, Väike, Tartu, Võrumõisa tee, Vilja, Räpina maantee, Pikk, Põllu, Luha, Jaama, Sinika, Roopa, F. R. Kreutzwaldi tänavate ja Tamula järve vahele jääv maa-ala, Jüri tänav Luha tänavast kuni F. R. Kreutzwaldi tänavani, F. R. Kreutzwaldi tänav kuni Kubja teeni, Kubja tee kuni Laane tänavani, Laane tänaval asuvate majade piirkond ja Kose tee kuni Kose tee 3a kinnistuni;
II piirkond – Silikaadi, Kivimurru ja Kivi tänava piirkond, mille moodustab Silikaadi, Kivimurru ja Kivi tänaval asuvate majade võrgupiirkond.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn