Uudised ja teated

Võru linnavalitsuse istung 4. mail

Ürituste kooskõlastamine

Mittetulundusühingule Võru Võrkpalliklubi anti nõusolek avaliku ürituse "Eesti rannavõrkpalli karikasari 2022" korraldamiseks Võru linnas 2. juulil kella 9–22 ja 3. juulil 2022 kella 9–20 ning puhkeala sulgemiseks ajavahemikul 1. juuli kella 9st – 3. juuli 2022 kella 23ni.
Osaühingule otto segeberg OÜ anti nõusolek avalike ürituste sarja "Võru rannabangalo suveõhtud koos muusikaga" korraldamiseks perioodil 3. juuni kuni 27. august 2022 (v.a 30. juuli ja 20. august 2022, kui toimuvad lastefestivali ning linna sünnipäevaüritused) igal reedel ja laupäeval kella 20–02 Võru linnas Tamula supelranna bangalo terrassil.
Mittetulundusühingule VÕRUMAA SPORDILIIT anti nõusolek avaliku ürituse "41. jooks ümber Tamula järve" korraldamiseks 12. mail 2022 Võru linnas ning lubada sulgeda vastavalt asendiplaanile: võistluskeskuse rajamiseks puhkeala kella 11–22; põhidistantsiks tänavad ja puhkeala kella 19st (start kell 19.10) kuni võistlejate läbimiseni; minidistantsiks tänavad ja puhkeala kella 19.45st (start kell 20) kuni võistlejate läbimiseni.

Müügikoha hooajaliseks laienduseks kooskõlastuse andmine
NOMCAFE OÜ-le anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse (kohvikulauad, toolid, päikesevari) paigaldamiseks Seminar tn 3 hoone esisele ajavahemikul 5. mai - 31. oktoober 2022.

Äriruumi üürilepingu pikendamine
Otsustati pikendada Võru linnavalitsuse ja osaühing Lintexon vahel 5. juunil 2017 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 428, tähtajaga kuni 31. mai 2024.

Projektis "Võrumaa keskraamatukogu hoone hoonesisene rekonstrueerimine" osalemine
Otsustati osaleda Riigihalduse ministri 7. mai 2019 määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" alusel kinnitatud taotlemisõigusega projektis "Võrumaa keskraamatukogu hoone hoonesisene rekonstrueerimine".
Esitatav taotlus on kooskõlas "Võru linna arengukava 2017–2035" Lisa 1 punktis 4.9 "Kultuurivaldkond" tegevusega nr 4 ning "Võru linna eelarvestrateegia 2022–2026" peatükiga 4, osa "Investeerimistegevus" tabel 7, investeeringuprojektid "08 Raamatukogu hoone energiatõhusamaks rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitus".
Projekti kestvus on kuni 24 kuud alates taotluse esitamisest. Projekti abikõlblik kogumaksumus on kuni  587 229 eurot, millest omafinantseering on kuni 146 807,25 eurot (25%).

Teede ja tänavate sulgemisloa väljaandjate määramine
Teede ja tänavate sulgemisloa väljaandjateks määrati: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja ning tema asendajaks (menetlejaks) haldusjuht. Ühtlasi tunnistati kehtetuks Võru linnavalitsuse 14. juuni 2017 korraldus  nr 278 "Teede ja tänavate sulgemisloa väljaandjate määramine".  

Korralduse muutmine
Muudeti Võru linnavalitsuse 1. juuli 2015 korralduse nr 303 "Liikluspiirangu alasse sissesõidu loa taotluse vormi ja loa vormi kinnitamine ning vastutava isiku määramine" punkti 3, millega määrati liikluspiirangu alasse sissesõidu lubade väljastamise ja liikluspiirangute alase teabe avalikustamise eest vastutavateks isikuteks haldusjuht ja linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja.

 
 
Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
mob 512 0787