Uudised ja teated

Võru Linnavalitsuse istung 11. novembril

Riigihangete tulemuste kinnitamine
Riigihankel "Korraldatud jäätmevedu Võru linnas" tunnistati edukaks Eesti Keskkonnateenused AS pakkumus järgnevate hindadega: segaolmejäätmed 0,05 €/m3, vanapaber (paber-kartong) 0,01 €/m3 ja toidu- ja sööklajäätmed 0,01 €/m3 (summa käibemaksuta).
 
Riigihankel "Kõnniteede lumetõrje ja hooldus" tunnistati edukaks GartnerGrupp OÜ pakkumus kogumaksumusega 67 350 eurot (summa käibemaksuta). 
Hanke objektiks on ca 20 km Võru linna avalikult kasutatavate kõnniteede (kõnniteed, mis seni on olnud kinnistuomanike koristada) hooldus perioodil 01.12.2021 – 30.04.2022.
 
Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn