Uudised ja teated

« Tagasi

Jüri tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu

Võru Linnavalitsus annab teada, et Võru linnas asuva Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 28. oktoobril 2021  kell 16.00 Võru Linnavalitsuse volikogu saalis (Jüri tn 11).
Avalikul väljapanekul esitati 1 ettepanek, millele vastati kirjalikult.
Võru linnas asuva Jüri tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneering on algatatud Võru Linnavalitsuse 26.augustil 2015 korraldusega nr 393.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva kaubanduskeskuse (Maksimarket) laiendamine.
Avalikul arutelul osalemisest palume teatada hiljemalt 25. oktoobriks e-kirjaga sirli.kokk@voru.ee või tel 7850937.