Uudised ja teated

Võru Linnavalitsuse istung 5. mail

Riigihangete korraldamine
Korraldatakse riigihange "Keskkonnajaama inventar".
Korraldatakse riigihange "Korraldatud jäätmevedu Võru linnas".

AS Võru Vesi poolt korraldatud riigihanke tulemuse kinnitamine
Kinnitati riigihanke tulemused ja sõlmitakse riigihankel "Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve teenus" edukaks osutunud ühispakkujaga OÜ KORBOVEK ja OSAÜHING Lacados hankeleping maksumusega 13 042 eurot ja 5 senti (summa käibemaksuta).

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba tööstushoone püstitamiseks asukohaga Kivimurru tn 2.

Ürituse kooskõlastamine ning väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 21. mail 2021 kell 9–16 Võru linna keskväljakul.

Riigihanke "Rannavalve teenus 2021-2023" tulemuse ümbervaatamine
Riigihankel "Rannavalve teenus 2021-2023" edukaks tunnistati ühispakkujate OÜ Articard ja Gold Security Group OÜ pakkumus kogumaksumusega 81 900 eurot  (summa käibemaksuta).

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn