Projekt nr 2014-2020.5.04.21-0450 "Võrusoo tööstusala I etapi väljaarendamine"

Kogumaksumus: 1 639 337 eurot, toetus 1 393 436,45 eurot
Periood: 15.03.2021-31.08.2023
Meede:  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine (ERDF)
 
Projekti eesmärgiks on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv Võru linnas ja maakonnas, läbi Võrusoo tööstusala I etapi osa A arendamise.
Projekti tulemusel on Võrusoo tööstusala 1. etapi A osa väljaarendatud, mille tulemusel on juurde loodud uusi lisandväärtusega töökohti ning majandusaktiivsus Võru linnas ja maakonnas on kasvanud.
Projekti tulemusel arendatakse Võrusoo tööstusalal välja 1. etapi A osa, mis sisaldab: Põllu tn pikenduse rajamist kuni projekteeritud ringristmikuni (k.a) pikkusega u 370 m; sademekraavide, ühisveevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri-, side- ja kaugküttevõrgu ning tänavavalgustuse rajamist. Kinnistutele rajatakse liitumisvõimalused nimetatud tehnovõrkudega.
Projekti tulemusel on 3. aastaks peale projekti lõppu Võrusoo tööstustala tegutsevad ettevõtjad (7-8) juurde loonud ligi 75 töökohta.
 
Lisainfo: arendusjuht Tiina Hallimäe, tiina.hallimae@voru.ee, tel 7850 922.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 

 

 

 

EU50361 "Võrukivi tehnopargi 8 kinnistu soojavõrguga ühendamine"

Eesmärk: Võrukivi tehnopargi kinnistute soojatrassiga varustamisega luua eeldused Võru linna toimepiirkonna elanike tööhõivevõimaluste parenemisele. 

Tulemus: projekti tulemusena suureneb Võru linna ettevõtluskeskkonna atraktiivsus nii kodu- kui ka välismaiste investorite seas ning konkurentsivõime tervikuna. Tehnopargi soojatrasside rajamine loob võimalused uute investeeringute ligimeelitamiseks ja seeläbi uute ettevõtete ja töökohtade tekkeks. 

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetus: 194 128,95 eurot

Omafinantseering: 34 258,05 eurot, millest 

Võru linna omafinantseering 2084,9 eurot

projekti partneri Selista Ehitus OÜ omafinantseering 24 528,55 eurot

projekti partneri Estelaxe OÜ omafinantseering 7644,60 eurot

Kokku:  228 387 eurot

Projekti periood: 01.08.2016-31.07.2017

Lisainfo: Kaire Kalk tel 7850918 või e-post kaire.kalk@voru.ee

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EU 33909, "Avaliku tehnilise infrastruktuuri (teedevõrgu) rajamine Võrukivi tööstuspiirkonnas"

Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise SA

Projekti periood: 2010-2012. Projekt on lõppenud.
Projekti eelarve: toetus EAS-ilt 466 393 €, omafinantseering 82 305 €.

Projekti eesmärgiks on Võrukivi tööstuspiirkonna teedevõrgu väljaehitamine ning juurdepääsu loomine Antsla ja Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteedelt Võrukivi tööstusalale ning seeläbi ka piirkonna elamutele ja suvilatele.

Info: arendusspetsialist Kaire Kalk tel 7850918 või e-post kaire.kalk@voru.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------