Huviharidus- ja tegevus

Võru Kunstikool 
Tartu 23
tel 782 4326 
e-post: kunstikool@voru.ee
F
acebook

Võru Kunstikooli põhitegevuseks on süvendatud ja süsteemse kunsti- ja tantsualase huvihariduse võimaldamine. Kooli eesmärkideks on pakkuda õppuritele eneseväljenduse kogemust, loomisrõõmu, eduelamusi ja tunnustust, arendada õppuris loovust ning sotsiaalseid oskusi, kultuuriteadlikkust, mõtlemist ja analüüsivõimet. 
Koolis on kaks õppesuunda: kunst ja tants. Õppegrupid on jagatud vanuseti ja tasemeti. 
Koolis õpib 220-240 õpilast. 

Vabaduse 5
tel 782 1224 

Võru Muusikakooli ülesandeks on laste- ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning muusikaalaseks kutseõppeks vajaliku eelhariduse andmine. Enam tähelepanu pööratakse orkestripillide õpetamisele, keel- ja puhkpilliorkestrite ning mitmekülgsete ansamblite loomisele. 
Kool võimaldab 230 õpilase pideva muusikaalase koolituse tasemeõppes ja 120 huvilise osalemise huviõppes.
Tasemeõppes viiakse läbi pilliõpetust järgmistel erialadel: klaver, akordion, viiul, tsello, kannel, vask- ja puupuhkpillid, pärimusmuusika (lõõts, väikekandled), löökpillid. Muusikakooli huviõppes tegutsevad poistekoor, tüdrukute viisikoor ja pillistuudio.
 
Võru Spordikool 
Räpina mnt 3a
tel 782 1225 
e-post: spkool@voru.ee
 
Võru Spordikooli põhitegevuseks on süvendatud spordiõppe andmine läbi sportlike treeningute ja võistluste, laste ja noorte tervise tugevdamine, kehaline arendamine ning sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine õpilaste soovidest ja eeldustest lähtuvalt.
Koolis õpib 400-420 õpilast. Treeningrühmad: võrkpall, murdmaa- ja laskesuusatamine, kahevõistlus, kergejõustik, kreeka-rooma maadlus, orienteerumine. 
 
MTÜ Hilaro Võru Loovuskool 
Lembitu 2 II korrus
tel 5552 3375
e-post: marju198@hot.ee
Tegevusalad: beebikool, laulukool, folgikool, kandlekool
 
MTÜ Aila Näpustuudio
Jüri 19a I korrus
tel 507 9920
e-post: info@napustuudio.ee
Tegevusalad: käsitöö, õmblemine
 
MTÜ Tantsutrupp Variatsioonid Võru Tantsukool 
tegutseb Võru Kultuurimajas Kannel
tel 5666 4292
e-post: maireudras@gmail.com
Tegevuseks erinevad tantsustiilid: hip-hop, ladina, modern, show, break, karakter, klassika, rahvatants, kõhutants
 

MTÜ Võru Judoklubi REI Võru Judokeskus
treeningud Võru Spordikeskuses
tel 5341 3237
e-post: judoklubirei@hot.ee
Tegevusala: judo

MTÜ FC HELIOS Võru jalgpallikool
treeningud Võru Spordikeskuses ja Kreutzwaldi Gümnaasiumis
tel 5625 7399
e-post: jaanus@fchelios.ee
Tegevusala: jalgpall

MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK Spordiühing Ekstreempark
treeningud Võru Spordikeskuses
tel 521 0800
e-post: ekstreempark@gmail.com
T
egevusalad: kärestikuslaalom, kaljuronimine, seiklussport

MTÜ Urban Style JJ-Street Tantsukool
treeningud Võru kultuurimajas Kannel
tel 562 03471
e-post: mari@jjstreet.ee
Tegevusala: tänavatants

MTÜ VÕIMLEMISKLUBI JANIKA VK Janika Võimlemiskool 
treeningud Võru Spordikeskuses
tel 5350 3133
e-post: eliiseab@gmail.com
Tegevusala: iluvõimlemine

MTÜ Just Tants
tantsutunnid Räpina mnt 12, KEIK majas
tel 5342 0150
e-post: maia.karm@hotmail.com
Tegevusala: tantsukunst

 MTÜ Avatud Ateljee Klubi
Jüri 26
tel 508 7131
e-post: rutijogi@gmail.com
Süvaõppega erinevad kunstikursused nii noortele kui täiskasvanuile

MTÜ Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus
Laste ja noorte vabaajakeskus "Elupuu"
Uus 21
tel 5648 2656
e-post: elupuukeskus@gmail.com
pühapäevakool lastele 3-12 a, noorteklubi 13-30 a

MTÜ Jalgpalliklubi Võru Jalgpallikool JK Võru
treeningud Võru Spordikeskuse hallis ja staadionil
tel 518 5999
e-post: fcvoru@hot.ee
Tegevusala: jalgpall

MTÜ Parksepa Spordiklubi Võru Korvpallikool
treeningud Võru Spordikeskuses ja Võru Spordikooli võimlas
tel 510 3636
e-post: kalev@parksepa.werro.ee
Tegevusala: korvpall

MTÜ Tantsuklubi Maarja
treeningud endises Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis,
tel 518 3760
e-post: reno@hot.ee
Tegevusala: peotants

MTÜ Võru Maleklubi Võrumaa Malekool
tegutseb Jüri tn 19a III korrusel
tel 5666 8717
e-post: ylarl@hot.ee
Tegevusala: male, kabe