Huviharidus- ja tegevus

Võru Kunstikool 
Tartu 23
tel 782 4326 
e-post: kunstikool@voru.ee
F
acebook

Võru Kunstikooli põhitegevuseks on süvendatud ja süsteemse kunsti- ja tantsualase huvihariduse võimaldamine. Kooli eesmärkideks on pakkuda õppuritele eneseväljenduse kogemust, loomisrõõmu, eduelamusi ja tunnustust, arendada õppuris loovust ning sotsiaalseid oskusi, kultuuriteadlikkust, mõtlemist ja analüüsivõimet. 
Koolis on kaks õppesuunda: kunst ja tants. Õppegrupid on jagatud vanuseti ja tasemeti. 
Koolis õpib 220-240 õpilast. 

Vabaduse 5
tel 782 1224 

Võru Muusikakooli ülesandeks on laste- ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning muusikaalaseks kutseõppeks vajaliku eelhariduse andmine. Enam tähelepanu pööratakse orkestripillide õpetamisele, keel- ja puhkpilliorkestrite ning mitmekülgsete ansamblite loomisele. 
Kool võimaldab 230 õpilase pideva muusikaalase koolituse tasemeõppes ja 120 huvilise osalemise huviõppes.
Tasemeõppes viiakse läbi pilliõpetust järgmistel erialadel: klaver, akordion, viiul, tsello, kannel, vask- ja puupuhkpillid, pärimusmuusika (lõõts, väikekandled), löökpillid. Muusikakooli huviõppes tegutsevad poistekoor, tüdrukute viisikoor ja pillistuudio.
 
Võru Spordikool 
Räpina mnt 3a
tel 782 1225 
e-post: spkool@voru.ee
 
Võru Spordikooli põhitegevuseks on süvendatud spordiõppe andmine läbi sportlike treeningute ja võistluste, laste ja noorte tervise tugevdamine, kehaline arendamine ning sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine õpilaste soovidest ja eeldustest lähtuvalt.
Koolis õpib 400-420 õpilast. Treeningrühmad: võrkpall, murdmaa- ja laskesuusatamine, kahevõistlus, kergejõustik, kreeka-rooma maadlus, orienteerumine. 
 
Võru Korvpallikool
treeningud Võru Spordikeskuses ja Võru Spordikooli võimlas
tel 510 3636
e-post: kalev@parksepa.werro.ee
Tegevusala: korvpall
 
Võru Judokeskus
treeningud Võru Spordikeskuses
tel 5341 3237
e-post: judoklubirei@hot.ee
Tegevusala: judo
 
Helios Võru Jalgpallikool
treeningud Kooli tn 7 kunstmurustaadionil
tel 5625 7399
e-post: jaanus@fchelios.ee
Tegevusala: jalgpall
 
VK Janika Võimlemiskool 

treeningud Võru Spordikeskuses
tel 5350 3133
e-post: eliiseab@gmail.com
Tegevusala: iluvõimlemine
 

Spordiühing Ekstreempark
treeningud Võru Spordikeskuses
tel 521 0800
e-post: ekstreempark@gmail.com
Tegevusalad: kärestikuslaalom, kaljuronimine, seiklussport


Võru Sulgpalliklubi Sulgpallikool
treeningud Võru Spordikeskuses
tel: 5854 7015
e-post: vorusulgpall@gmail.com
Tegevusala: sulgpall 


Võrumaa Malekool
tegutseb Jüri tn 19a III korrusel
tel 5666 8717
e-post: ylarl@hot.ee
Tegevusala: male, kabe
 

Võru Tantsukool 
tantsutunnid Võru Kandles
tel 5666 4292
e-post: maireudras@gmail.com
Tegevuseks erinevad tantsustiilid: hip-hop, ladina, modern, show, break, karakter, klassika, rahvatants, kõhutants
 
Näpustuudio Käsitöökool 
Räpina mnt 12, I korrus, KEIK hoones
tel 507 9920
e-post: info@napustuudio.ee
Tegevusalad: käsitöö, õmblemine
 
Just Tantsukool
tantsutunnid Räpina mnt 12, KEIK hoones
tel 5342 0150
e-post: maia.karm@hotmail.com
Tegevusala: tantsukunst
 

JJ-Street Tantsukool
treeningud JJ-Street Tantsukooli stuudios (KEIK hoone, Räpina mnt 12, 3. korrus)
tel 5740 5454
e-post: mari@jjstreet.ee
Tegevusala: tänavatants, parkuur,- akrobaatika treeningud, füüsilised treeningud

Võru Tantsukeskus
tantsutunnid Võru Kandles
tel 5661 2809
e-post: voru.tantsukeskus@gmail.com
Tegevuseks erinevad tantsustiilid: street dance show, hip hop, modern, karakter, eesti, kaasaegne, lastetantsud, jazz, rahvatants.
 

Lembitu 2 II korrus
tel 5552 3375
e-post: marju198@hot.ee
Tegevusalad: beebikool, laulukool, folgikool, kandlekool
 

MTÜ Nuti-Võlur
Vabaduse 14
tel 5622 2872
e-post: nutivolur@gmail.com
Tegevusala: robootika huviringid, teadusring, koolitused, laagrid, teadushommikud
Facebook
 

MTÜ Avatud Ateljee Klubi
Jüri 26
tel 508 7131
e-post: rutijogi@gmail.com
Süvaõppega erinevad kunstikursused nii noortele kui täiskasvanuile
 

MTÜ Tantsuklubi Maarja
treeningud endises Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis
tel 518 3760
e-post: reno@hot.ee
Tegevusala: peotants
 

MTÜ Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus
Laste ja noorte vabaajakeskus "Elupuu"
Uus 21
tel 5648 2656
e-post: elupuukeskus@gmail.com
pühapäevakool lastele 3-12 a, noorteklubi 13-30 a