ÜLDHOOLDUSTEENUS


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Üldhooldusteenus on väljaspool kodu osutatav sotsiaalteenus isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes toime tulla.
Kestvus Tähtajaline
Õigusakt Üldhooldusteenuse kord
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Siiri Martinson, tel 785 0941 mob 5307 1919, e-post siiri.martinson@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus koos lisadokumentidega esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda või infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65605 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Vajaminevad dokumendid Hoolekandeasutuse lepingu koopia või hoolekandeasutuse andmed, mille poolt osutatava teenuse rahastamist soovitakse; taotleja kinnitus teenuse eest tasumiseks 95% ulatuses igakuisest sissetulekust; nõusolek isikuandmete töötlemiseks; ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed, kontaktandmed ja nõusolekud isikuandmete töötlemiseks; dokumendid taotleja sissetuleku ja varalise seisu kohta; tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (epikriis, arsti tõend, isiku kirjeldus oma tervislikust seisundist).
Viide Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus

Üldhooldekodude kontaktid

Üldhooldekodude kontaktid