Turvakoduteenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Turvakoduteenust on õigus  saada isikul, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru linnas. Vältimatu abi korras on turvakoduteenuse saaja isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel väljaspool Võru linna.
Turvakoduteenuse eesmärk on tagada teenust vajavale isikutele ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks, tagatakse teenuse kättesaadavus:
  1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Kestvus Turvakoduteenust osutatakse ajutiselt ja osutamise kestvus sõltub teenuse saaja vajadustest.
Õigusakt Sotsiaalhoolekande seadus § 33
Vastutaja

Täiskasvanud: sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson, tel 785 0921; 5307 6521, e-post eve.ilisson@voru.ee, Tartu 23, kab 4

Lapsed: lastekaitsespetsialist Kristi Asser, tel 5309 1279, e-post kristi.asser@voru.ee, Tartu 23, kab 9

lastekaitsespetsialist Riina Siigart, tel 5306 0188, e-post riina.siigart@voru.ee, Tartu 23, kab 5

lastekaitsespetsialist Hannela Teaste, tel 5213 660, e-post hannela.teaste@voru.ee, Tartu 23, kab 6

 

Täiendavad võimalused abi saamiseks:

Võrumaa Naiste Tugikeskus:
Õöpäevaringne valvetelefon on 528 3615.
vorunaistetugi@gmail.com  

Ohvriabi:
Kriisitelefon 116006
Kagu politseijaoskond Võrus (Räpina mnt 20a, Võru)
Ülle Jaason, 5306 6133, e-post: Ulle.Jaason@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lasteabi:
Ööpäevaringne telefon eesti ja vene keeles 116111
Skype: lasteabi_116111

Kadunud lapsest saab teatada telefonil:
Ööpäevaringne telefon eesti ja vene keeles 116000

Eluliin (emotsionaalse toe telefon, iga päev 19.00-7.00)
Emotsionaalse toe telefon on inimestele, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all,  kogevad mitmesuguseid suhte ja perekonnaprobleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda.
Eesti keeles 6558088
Vene keeles 6555688

Perearsti nõuandetelefon 1220