SÕIDUKIKAARDI TAOTLEMINE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.
Sõidukikaart kantakse majandustegevusregistrisse ning taksojuhile enam sõidukikaarti ei väljastata.
Kestvus Sõidukikaart väljastatakse tähtajatult.
Õigusakt Ühistranspordiseadus
Vastutaja Arendusspetsialst Kait Kabun  tel 5304 0012,  e-post  kait.kabun@voru.ee


TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Sõidukikaardi taotleja tasub Võru Linnavalitsuse arvelduskontole (EE891010402007003009 SEB Pank või EE682200221013390065 Swedbank) riigilõivu 20 eurot.
Sõidukikaardi taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • Sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel.
  • Sõiduki kehtiva tehnoülevaatusega registreerimistunnistus.
  • Taksomeetri kohandamistunnistus
Viide Sõidukikaardi taotlus