Ranitsatoetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Ranitsatoetust on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse eest, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on olnud katkematult Võru linn alates 1. jaanuarist lapse kooli minemise aastal.

Kestvus Taotlusi võetakse vastu lapse kooli minemise aastal alates 01. augustist. Toetus makstakse välja viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395, e-post eve.tsegurov@voru.ee, Tartu tn 23, kab 2

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus ranitsatoetuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65605;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Kehtiv isikut tõendav dokument
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm