RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.

Rahvastikuregistri väljavõtet ja /või elukohatõendit on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles. Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Elukohatõend näitab kehtivat elukohta. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist. 

EL liikmesriigis saab tõendada eesti keelse rahvastikuregistri väljavõttega, mille juurde on võimalik taotleda mitmekeelne stardardvorm, elusolekut, elukohta või perekonnaseisu.

Taotlemine

Elukohateate taotlemine:

 • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
 • kirjalikult posti teel, saates avalduse perekonnaseisuasutusse;
 • kirjalikult isiku esindaja volikirja alusel;
 • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ametniku e-postile.

Rahvastikuregistri väljavõtte taotlemine: 

 • portaalis e-rahvastikuregister;
 • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
 • kirjalikult posti teel, saates avalduse perekonnaseisuasutusse;
 • kirjalikult isiku esindaja volikirja alusel;
 • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ametniku e-postile.

Elanike nimekiri ruumi omanikule: 

 • portaalis e-rahvastikuregister;
 • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
 • kirjalikult posti teel, saates avalduse perekonnaseisuasutusse;
 • kirjalikult isiku esindaja volikirja alusel;
 • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ametniku e-postile.

Rahvastikuregistri väljavõtte ja/või elukohateate avaldus, elektrooniliselt täidetav avaldusElektooniliselt täidetav avaldus salvestada enne täitmist oma seadmesse.

Riigilõiv

Alates 1.01.2023 on rahvastikuregistri väljavõtte riigilõiv 10 eurot.

Elukohateade on tasuta Võru linna elanikele (teiste KOV elanikele riigilõiv 10 eurot).

Elanike nimekiri tasuta Võru linna elanikele (teiste KOV elanikele riigilõiv 10 eurot).

Rahvastikuregistri väljavõte koos mitmekeelse standardvormiga, riigilõiv 20 eurot.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Pangakontod:                                       
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163
Selgitus: RR väljavõte standardvormiga

Riigilõivu saab tasuda sularahas või kaardiga ka Võru Linnavalitsuses v.a kuu viimasel tööpäeval.

Menetlemine

Võru Linnavalitsuses võtavad avaldusi vastu:

Registripidaja Anneli Nelk (PUHKUS 16.01.-03.02.2023), anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511
Vastuvõtuajad: E kl 9-12, T kl 14-17, K kl 9-12, N kl 13-16

Asendaja perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattaikersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937  
Vastuvõtuajad: E kl 14–17, T kl 9–12, K kl 13–16, N kl 9–12. 

Vastuvõtu välisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus
Perekonnaseisutoimingute seadus