RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.
Rahvastikuregistri väljavõtet ja /või elukohatõendit on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles. Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Elukohatõend näitab kehtivat või endist elukohta. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist. 

EL liikmesriigis saab tõendada eesti keelse rahvastikuregistri väljavõttega, mille juurde on võimalik taotleda mitmekeelne stardardvorm, elusolekut, elukohta või perekonnaseisu.

Taotlemine

Rahvastikuregistri väljavõtte ja/või elukohateate taotlemine: 

  • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
  • kirjalikult posti teel, saates avalduse perekonnaseisuasutusse;
  • kirjalikult isiku esindaja volikirja alusel;
  • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ametniku e-postile.

Rahvastikuregistri väljavõtte ja/või elukohateate avaldus, elektrooniliselt täidetav avaldusElektooniliselt täidetav avaldus salvestada enne täitmist oma seadmesse.

Riigilõiv Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte ja/või elukohateate eest.

Rahvastikuregistri väljavõte koos mitmekeelse stardardvormiga, riigilõiv 20 eurot.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:                                       
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163
Selgitus: RR väljavõte standardvormiga

Riigilõivu on võimalik maksta ka sularahas või kaardiga Võru Linnavalitsuses.

Menetlemine Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattaikersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937 
Registripidaja Sirje Randver, sirje.randver@voru.ee, tel 785 0914
Õigusaktid