NOORSOOTÖÖ JA HUVITEGEVUSE TOETUS

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord sätestab Võru linnas tegutsevatele erahuvikoolidele, mittetulundusühingutele vms toetuse taotlemise, toetuse läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise.
Toetus on suunatud rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omavatele noortele vanuses 7 kuni 19 aastat (iluvõimlemisega tegelevatele lastele ja noortele vanuses 4 kuni 19 aastat) ning kes maksavad osalus- või õppetasu.
Toetus antakse sihtotstarbeliselt üheks eelarveaastaks kindla summana ühe lapse kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks korda nädalas.
Kestvus Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mille taotleja esitab linnavalitsusele 1. oktoobriks. Toetus eraldatakse järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist.
Toetuse saaja esitab linnavalitsusele aruande toetuse andmise aastale järgneval aastal vastavalt lepingule.
Õigusakt Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord
Vastutaja Kultuurinõunik  Inge Tolga  tel: 785 0904, 518 6850  e-post: inge.tolga@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus/aruanne esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65608 Võru  või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Huvitegevuse treenerite/juhendajate nimekiri saadetakse digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Huvitegevuse toetuse taotlus
Treenerite/juhendajate nimekirja vorm
Õpilaste nimekirja vorm
Toetuse aruanne