NOORSOOTÖÖ JA HUVITEGEVUSE TOETUS

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord sätestab Võru linnas tegutsevatele erahuvikoolidele, mittetulundusühingutele vms toetuse taotlemise, toetuse läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise. Toetus on suunatud rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omavatele noortele vanuses 7 kuni 19 aastat (iluvõimlemisega tegelevatele lastele ja noortele vanuses 4 kuni 19 aastat) ning kes maksavad osalus- või õppetasu. Toetus antakse sihtotstarbeliselt üheks eelarveaastaks kindla summana ühe lapse kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks korda nädalas.

Kestvus

Taotlus esitatakse Võru linnaportaali kaudu 1. oktoobriks. Toetus antakse järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist. Toetuse saaja esitab aruande toetuse andmise aastale järgneval aastal.

Õigusakt Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord
Vastutajad Kontakt: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Liblik  tel: 5333 9181, e-post: pille.liblik@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 

Taotlemiseks sisenege Võru linnaportaali https://piksel.ee/spoku/voru/