KATASTRIÜKSUSE JAGAMINE VÕI LIITMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Kinnisasja omaniku soovil katastriüksuse jagamine mitmeks reaalosaks või mitme katastriüksuse liitmine üheks.
Kestvus Vastus avaldusele saadetakse 30 päeva jooksul
Õiguaktid Maakorraldusseadus, Maakatastriseadus, Planeerimisseadus
Vastutaja Linnamajanduse osakonna juhataja Tauno Asi, tel 5307 4315, e-post  tauno.asi@voru.ee

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Avaldus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Vabas vormis avaldus