ELUKOHATEADE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Rahvastikuregistri seadus kohustab hoolitsema enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Isik on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel registris. Uue elukoha andmed tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada 30 päeva jooksul! Selleks tuleb esitada elukohateade kohaliku omavalitsuse rahvastikuregistri ametnikule. Elukohateatel kinnitatakse allkirjaga esitatud elukoha andmete õigsust.
Kestvus Kümne tööpäeva jooksul elukohateate saamisest alates kontrollib registripidaja avalduse vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse.
Õigusaktid
Vastutaja Registripidaja  Sirje Randversirje.randver@voru.ee, 785 0914
Avaliku teabe spetsialist  Anneli Nelk, anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0901

 

TEENUSE TAOTLEMINE 

Vajalikud sammud Elukoha aadressi muutmiseks rahvastikuregistris on neli võimalust:
  • kasutada rahvastikuregistri e-teenust riigiportaalis eesti.ee (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  • saata elukohateade e-postiga sirje.randver@voru.ee (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  • saata elukohateade postiga Jüri 11, 65620 Võru linn (lisada koopia isikut tõendavast kehtivast dokumendist);
  • täita elukohateate avaldus registripidaja juures kohapeal.
Vajaminevad dokumendid
  •  isikut tõendav kehtiv dokument
  • eluruumi omaniku kirjalik nõusolek (kui omanik ei tule kohale) või kehtiv üürileping
Viide


Elukohateade (pdf)

Elukohateade elektroonselt täidatav (pdf)