DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi osa kohta ja see on lähiaastate maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks. Võru linna territoorium on kogu ulatuses tiheasustusega ala. Enne hoone projekteerima asumist on vajalik koostöös linnamajanduse osakonnaga välja selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu ja kas kehtiv detailplaneering on olemas. 

Detailplaneeringu algatajate nõustamine, detailplaneeringute algatamise taotluste vastuvõtmine, detailplaneeringu menetlemine.
Kestvus Taotluse esitamisele järgneb taotluse menetlemine. Ametnik võtab taotluse esitajaga ühendust.
Õigusakt Planeerimisseadus
Vastutaja Peaarhitekt Diana Vene, tel 785 0931, 5302 3484, e-post diana.vene@voru.ee

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Detailplaneeringu algatamise  ettepanek esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65605 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Vajaminevad dokumendid Detailplaneeringu algatamise ettepanek 
E-Vorm Detailplaneeringu algatamise ettepaneku E-Vorm