TEED JA TÄNAVAD


Võru linna tänavate kogupikkus on 71,8 km, lisaks läbib linna 4,7 km riigimaanteid. Parkimine on kogu linna piires tasuta. Võru linnas on kasutusel videovalve.

Võru linna teid, tänavaid ja parklaid hooldab RoadWest OÜ (kontaktisik Ahto Vester, tel 505 4714, ahto@roadwest.ee).

Kohalike teede nimekiri
Teede, väljakute ja parkide skeem


Võru linna teede ja tänavate sulgemiseks tuleb Võru Linnavalitsuse määruses „Teede ja tänavate sulgemise kord" sätestatud juhtudel esitada taotlus. Teede ja tänavate sulgemise eest on Võru linnavalitsuse määruses „Teede ja tänavate sulgemise maks" sätestatud juhtudel ette nähtud tasu.

Teede ja tänavate sulgemise kord
Teede ja tänavate sulgemisloa taotlus
Teede ja tänavate sulgemise maks