Käivitub sotsiaaltransporditeenuse projekt

Alates 14. septembrist 2020 saab Põlva ja Võru maakonnas kasutada sotsiaaltranspordi teenust. Teenust korraldab Kagu Ühistranspordikeskus  ja veoteenust teostab OÜ Abuss.

Teenust osutatakse Sotsiaalministeeriumi ja Kagu ÜTK vahel sõlmitud lepingu alusel.  Lepingu aluseks on „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" toetuse andmise tingimused ning teenust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ja kohalike omavalitsuste eelarvevahenditest.

Sotsiaaltranspordi klientideks on kõik  Põlva-ja Võrumaa elanikud, kes oma tervisliku erivajaduse tõttu  ei saa kasutada ühistransporti, ning kelle abivajaduse on hinnanud kohalik omavalitsus.  

Teenuse vajadusel pöördu esmalt enda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate poole.

Sõitude tellimine

Sõidu tellimiseks informeeri oma sõidusoovist Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda  helistades numbrile 5358 8582 või 5307 6521. Tellimuse võib saata ka e-posti aadressidele marleen.maask@voru.ee või eve.ilisson@voru.ee   

Nendelt kontaktidelt saad küsida vajaminevat lisainformatsiooni. Oma sõidusoovist anna teada võimalikult varakult.

Sõit  telli vähemalt 2 tööpäeva ette, see annab sulle õiguse teenust saada sulle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saame tellimust täita ainult vabade sõidukite olemasolul.

Anna  täpne info oma sõidust – mis kuupäeval, kuhu, mis kell, mis eesmärk, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt. vajadus kasutada tõstjaid, kandetooli, kanderaamimadratsit, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), kas sul on pagas.

Sõidu tühistamine

Sõidutellimuse tühistamise vajadusest teavita omavalitsust esimesel võimalusel sulle sobival viisil – helistades, saates e-kirja või sõnumi.  Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui 10 tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ära jäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.

Sõitmine

Vajalikke sõite tehakse ööpäevaringselt Eesti Vabariigi territooriumil

Operaatoril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni 1 tund varasemat kohalejõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

Juhul, kui tagasisõidu aega ei ole võimalik sõidu tellimise ajal prognoosida, siis tagasisõidu ootega on kuni 1 tund.

Sõidukeid on kahesuguseid:

  • sõidukid, milles on lisaks juhile veel neli istekohta ja pagasiruum. Üks nendest kohtadest on sobiv ratastoolis istuvale sõitjale;
  • sõidukid, mis osutavad raamitransport ehk lamava inimese vedu.

Palju teenus maksab?

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel  ühekordne „sisenemistasu" . Tasu kehtib sõidule kodus avaliku teenuseni ja tagasi sama päeva sees.

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas – 3 eurot.                                                             

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakond (Valga- ja Tartumaa) - 8 eurot.

Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis - 20 eurot.

Saatja sõidab kliendiga TASUTA.

Tasumise viisid

Projekti käivitumisel algetapil saab sõidu eest tasuda vaid sularahas.  IT lahendus välja töötamisel, selle valmides on võimalik kasutada  „ ühiskaarti" ning kasutatavad  on ka muud elektroonilised makseliigid.

Juhul, kui tagasisõit viibib või kõik ei suju nii nagu eelnevalt kokku lepitud?

Kui sa oled kokku leppinud oma tagasisõidu ja sa ei jõua kokkulepitud kohta, siis helista juhile, kes sind ootab. Räägi talle kus sa asud, miks viibid ja kui kaua umbes sul aega veel läheb.

Alati on hea teada juhi telefoni numbrit. Küsi see temalt.

Milline näeb välja sõiduk, mis sulle teenust osutab?

_____________________________________________________________________________________________________

Vanemlusprogramm „Imelised aastad"

Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös koordineeritav tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on laste käitumis- ja arenguprobleeme ennetada ning nendega paremini toime tulla.  Koolitusel õpetatakse lihtsaid suhtlemisoskusi ja toimetulekut erinevate lastekasvatuses ette tulevate probleemidega.
Programmi sihtgrupiks on  eelkooliealiste laste vanemad. Koolitused toimuvad kord  nädalas korraga 2 tundi, koolitusprogramm kestab kokku 16 nädalat. Võru linn liitus projektiga 2015. aastal. 

2020 aasta mais lõpetas järjekordne Võru linna grupp vanemaid „Imeliste aastate" koolituse.

Järgmine õppegrupp alustab 2020.aasta augustikuu lõpus. Täpsemat infot osalemise kohta saab Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna lastekaitsespetsialistide käest: kristi.asser@voru.ee või hannela.teaste@voru.ee

_____________________________________________________________________________________________________

Võru Linnavalitsus on üks viiest omavalitsusest, kes on partneriks Noortegarantii tugisüsteemi pilootprojektis alates 2018 aasta märtsist. Projekti eesmärgiks on tuvastada riiklike registrite andmete alusel potentsiaalselt abivajavad noored, kes ei tööta, ei õpi, ega ole tööturult muul mõjuval põhjusel eemal. Selleks tehakse kohaliku omavalitsuse (KOV) juhtumikorraldajale potentsiaalselt abivajavate noorte nimekiri kättesaadavaks, luues võimalused noorega kontakteerumiseks ja abivajaduse tuvastamiseks.

Projekti tulemusel valminud lahenduse sihtgrupiks on tööturult ja haridusest eemalolev 16-26-aastane noor, kellega KOV võtab proaktiivselt ühendust ning pakub vajadusel tuge, toomaks noort püsivalt tagasi tööturule ja haridusse. Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnas töötab nimetatud projekti juhtumikorraldajana Marina Piirisild. Vajadusel leiad tema kontaktid sotsiaaltööosakonna ametnike kontaktide alt.

_____________________________________________________________________________________________________

Võru Linnavalitsus on partneriks Johannes Mihkelsoni Keskuse poolt juhitud projektis „Töökoht igaühele" Projekti kestvus on kuni 24 kuud.  Projekti elluviimise periood on 1. august 2019 kuni 30. juuli 2021.

Projekti eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Käesoleva projekti eesmärgiks on fokusseeritult toetada pikka aega tööturult eemal olnud elanike ning mitteaktiivsete (mittetöötavate ja mitteõppivate) 16-26-aastaste noorte töötute hõivesse toomist. Üldise töötuse vähenemise taustal on olemas riskirühmi, kelle töötuse määr on keskmisest jätkuvalt kõrgem ning kel on suurem oht jääda töötuks. Sellistesse riskirühmadesse kuuluvad muuhulgas erialase hariduseta, puuduva või vähese töökogemusega, samuti ebapiisava eesti keele oskusega noored. Projekti raames keskendutakse ja antakse toetust tegevustele, mis on suunatud:

a) 16-26-aastastele mitteaktiivsetele noortele nende tööalase konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;

b) vähemalt 6 kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimestele (sh pikaajalised töötud, heitunud ja mitteaktiivsed);

c) lapsevanematele, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud.

Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnast annavad infot projekti kohta juhtumikorraldaja Marina Piirisild ja sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson. Vajadusel leiad  kontaktid sotsiaaltööosakonna ametnike kontaktide alt.