„Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele"

Sotsiaalkindlustusameti poolt koordineeritav projekti eesmärgiks on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate toetamine ja nõustamine kliendijuhtumitega tegelemisel ning toimetulekuraskustes inimestele vajalike nõustamisteenuste pakkumine üle Eesti.


Sihtgrupiks on mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealised inimesed ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse enda võimalustest.

Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti raames tehakse koostöös kohalike omavalitsustega juhtumipõhist võrgustikutööd ja osutatakse toimetulekuraskustes inimestele nõustamisteenuseid, sh psühholoogilise ja perenõustamise, võlanõustamise, sotsiaalnõustamise ja tugiisikuteenust. Projekti periood on 01.01.2016-31.12.2018.

Vanemlusprogramm „Imelised aastad"

Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös koordineeritav tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on laste käitumis- ja arenguprobleeme ennetada ning nendega paremini toime tulla.  Koolitusel õpetatakse lihtsaid suhtlemisoskusi ja toimetulekut erinevate lastekasvatuses ette tulevate probleemidega.
Programmi sihtgrupiks on  eelkooliealiste laste vanemad. Koolitused toimuvad kord  nädalas korraga 2 tundi, koolitusprogramm kestab kokku 16 nädalat. Võru linn liitus projektiga 2015. aastal. Esimene koolitusgrupp lõpetas veebruaris, hetkel osaleb koolitusel kaks  Võru linna lastevanematest koosnevat gruppi.