Euroopa Liidu toiduabi jagamine

2019. aasta sügisel on õigus saada toiduabi inimestel, kes on rahvastikuregistri kande järgi Võru linna elanikud ja kes augustis ja septembris 2019. aastal taotlesid ja said toimetulekutoetust või kellele maksti samal perioodil perekonna sissetulekust sõltuvat või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud ühekordseid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvelistest vahenditest.
Euroopa Liidu toiduabi saajate nimekiri on koostatud Sotsiaalministeeriumis.

Toiduabi jagab Võru Toidupank aadressil Põllu tn 4, Võru kontakt: 58837593, e-post voru@toidupank.ee

Toiduabi põhijagamine 2019. aasta sügisel toimub järgmistel aegadel:

31.10. kell 12.00-15.00

05.11. kell 12.00-15.00

07.11. kell 12.00-15.00

12.11. kell 12.00-19.00

14.11. kell 12.00-16.00

Toiduabi järeljagamine 2019. aasta sügisel toimub 15.12.-28.12.2019, mille kohta anname täiendavat infot.

Oluline teave:

 • Toiduabi väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.
 • Kui Teil puudub võimalus nimetatud päeval kaubale järele minna, võite volitada ametliku esindaja toiduabi välja võtma. Volitus peab sisaldama volitatava isiku nime ja isikukoodi. 
 • Kaubale järele minnes pidage kinni päevast ja osutatud kellaajast.
 • Üks komplekt toiduaineid kaalub 16 kg ning sisaldab:
  tatar, nisujahu, neljaviljahelbed, riis, kartulihelbed, rapsiõli, suhkur, veiseliha ja kanaliha konserv, sprotid õlis ja skumbria õlis, hapukapsaborš lihaga, praekapsas porgandiga (purgis), šokolaad, kuivatatud puuviljasegu, kohv, ananass omas mahlas, hibiskuse tee, mesi, kakaopulber, kõrvitsaseemned.
 • Toiduabile järele tulles tuleb kaasa võtta üks terve komplekt.
 • Ühe toiduabi komplekti kaasavõtmiseks tuleb kindlasti kaasa võtta kaks tugevat kotti.
 • Kui olete saanud toimetulekutoetust, sõltub komplektide arv teie pere/leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite sotsiaaltööspetsialistile siis, kui toetust taotlemas käisite. Kui teie pere saab enam kui ühe komplekti, palume kaasa võtta vastava arvu kotte.
 • Kui olete saanud ainult kohaliku omavalitsuse toetust, saate toidupaki ainult teie.
 • Kui on mitu komplekti, võib toiduabil käia järel mitu korda.
 • Kui leibkonnal ei ole antud aegadel võimalus toiduabile järele tulla, siis palun  võtta ise ühendust Võru Toidupangaga ja leppida kokku graafikuväline aeg. 
  Kui loobute toiduabi saamise võimalusest või ei vaja seda, palun teavitage Võru Toidupanka või  Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti (Eve Tšegurov 5230 395; 7850 942)
 • Lisainfo: https://www.sm.ee/et/toiduabi-jagamine-0

_____________________________________________________________________________________________________

Vanemlusprogramm „Imelised aastad"

Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös koordineeritav tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on laste käitumis- ja arenguprobleeme ennetada ning nendega paremini toime tulla.  Koolitusel õpetatakse lihtsaid suhtlemisoskusi ja toimetulekut erinevate lastekasvatuses ette tulevate probleemidega.
Programmi sihtgrupiks on  eelkooliealiste laste vanemad. Koolitused toimuvad kord  nädalas korraga 2 tundi, koolitusprogramm kestab kokku 16 nädalat. Võru linn liitus projektiga 2015. aastal. Esimene koolitusgrupp lõpetas veebruaris, hetkel osaleb koolitusel kaks  Võru linna lastevanematest koosnevat gruppi.
Hetkel tegutsev koolitusgrupp alustas õppetööd 26. augustil 2019 ja lõpetab 09. detsembril 2019 aastal. Järgmine õppegrupp alustab tööd 2020 aasta jaanuaris.
_____________________________________________________________________________________________________

Võru Linnavalitsus on üks viiest omavalitsusest, kes on partneriks Noortegarantii tugisüsteemi pilootprojektis alates 2018 aasta märtsist. Projekti eesmärgiks on tuvastada riiklike registrite andmete alusel potentsiaalselt abivajavad noored, kes ei tööta, ei õpi, ega ole tööturult muul mõjuval põhjusel eemal. Selleks tehakse kohaliku omavalitsuse (KOV) juhtumikorraldajale potentsiaalselt abivajavate noorte nimekiri kättesaadavaks, luues võimalused noorega kontakteerumiseks ja abivajaduse tuvastamiseks.

Projekti tulemusel valminud lahenduse sihtgrupiks on tööturult ja haridusest eemalolev 16-26-aastane noor, kellega KOV võtab proaktiivselt ühendust ning pakub vajadusel tuge, toomaks noort püsivalt tagasi tööturule ja haridusse. Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnas töötab nimetatud projekti juhtumikorraldajana Marina Piirisild. Vajadusel leiad tema kontaktid sotsiaaltööosakonna ametnike kontaktide alt.

_____________________________________________________________________________________________________

Võru Linnavalitsus on partneriks Johannes Mihkelsoni Keskuse poolt juhitud projektis „Töökoht igaühele" Projekti kestvus on kuni 24 kuud.  Projekti elluviimise periood on 1. august 2019 kuni 30. juuli 2021.

Projekti eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Käesoleva projekti eesmärgiks on fokusseeritult toetada pikka aega tööturult eemal olnud elanike ning mitteaktiivsete (mittetöötavate ja mitteõppivate) 16-26-aastaste noorte töötute hõivesse toomist. Üldise töötuse vähenemise taustal on olemas riskirühmi, kelle töötuse määr on keskmisest jätkuvalt kõrgem ning kel on suurem oht jääda töötuks. Sellistesse riskirühmadesse kuuluvad muuhulgas erialase hariduseta, puuduva või vähese töökogemusega, samuti ebapiisava eesti keele oskusega noored. Projekti raames keskendutakse ja antakse toetust tegevustele, mis on suunatud:

a) 16-26-aastastele mitteaktiivsetele noortele nende tööalase konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;

b) vähemalt 6 kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimestele (sh pikaajalised töötud, heitunud ja mitteaktiivsed);

c) lapsevanematele, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud.

Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnast annavad infot projekti kohta juhtumikorraldaja Marina Piirisild ja sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson. Vajadusel leiad  kontaktid sotsiaaltööosakonna ametnike kontaktide alt.