Vanemlusprogramm „Imelised aastad"

Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös koordineeritav tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on laste käitumis- ja arenguprobleeme ennetada ning nendega paremini toime tulla.  Koolitusel õpetatakse lihtsaid suhtlemisoskusi ja toimetulekut erinevate lastekasvatuses ette tulevate probleemidega.
Programmi sihtgrupiks on  eelkooliealiste laste vanemad. Koolitused toimuvad kord  nädalas korraga 2 tundi, koolitusprogramm kestab kokku 16 nädalat. Võru linn liitus projektiga 2015. aastal. 

2020 aasta mais lõpetas järjekordne Võru linna grupp vanemaid „Imeliste aastate" koolituse.

Järgmine õppegrupp alustab 2020.aasta augustikuu lõpus. Täpsemat infot osalemise kohta saab Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna lastekaitsespetsialistide käest: kristi.asser@voru.ee või hannela.teaste@voru.ee

_____________________________________________________________________________________________________

Võru Linnavalitsus on üks viiest omavalitsusest, kes on partneriks Noortegarantii tugisüsteemi pilootprojektis alates 2018 aasta märtsist. Projekti eesmärgiks on tuvastada riiklike registrite andmete alusel potentsiaalselt abivajavad noored, kes ei tööta, ei õpi, ega ole tööturult muul mõjuval põhjusel eemal. Selleks tehakse kohaliku omavalitsuse (KOV) juhtumikorraldajale potentsiaalselt abivajavate noorte nimekiri kättesaadavaks, luues võimalused noorega kontakteerumiseks ja abivajaduse tuvastamiseks.

Projekti tulemusel valminud lahenduse sihtgrupiks on tööturult ja haridusest eemalolev 16-26-aastane noor, kellega KOV võtab proaktiivselt ühendust ning pakub vajadusel tuge, toomaks noort püsivalt tagasi tööturule ja haridusse. Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnas töötab nimetatud projekti juhtumikorraldajana Marina Piirisild. Vajadusel leiad tema kontaktid sotsiaaltööosakonna ametnike kontaktide alt.

_____________________________________________________________________________________________________

Võru Linnavalitsus on partneriks Johannes Mihkelsoni Keskuse poolt juhitud projektis „Töökoht igaühele" Projekti kestvus on kuni 24 kuud.  Projekti elluviimise periood on 1. august 2019 kuni 30. juuli 2021.

Projekti eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Käesoleva projekti eesmärgiks on fokusseeritult toetada pikka aega tööturult eemal olnud elanike ning mitteaktiivsete (mittetöötavate ja mitteõppivate) 16-26-aastaste noorte töötute hõivesse toomist. Üldise töötuse vähenemise taustal on olemas riskirühmi, kelle töötuse määr on keskmisest jätkuvalt kõrgem ning kel on suurem oht jääda töötuks. Sellistesse riskirühmadesse kuuluvad muuhulgas erialase hariduseta, puuduva või vähese töökogemusega, samuti ebapiisava eesti keele oskusega noored. Projekti raames keskendutakse ja antakse toetust tegevustele, mis on suunatud:

a) 16-26-aastastele mitteaktiivsetele noortele nende tööalase konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;

b) vähemalt 6 kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimestele (sh pikaajalised töötud, heitunud ja mitteaktiivsed);

c) lapsevanematele, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud.

Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnast annavad infot projekti kohta juhtumikorraldaja Marina Piirisild ja sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson. Vajadusel leiad  kontaktid sotsiaaltööosakonna ametnike kontaktide alt.