TÄISEALISE ISIKU HOOLDUSE SEADMINE JA HOOLDAJATOETUSE MÄÄRAMINE


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Hoolduse seadmine täisealisele raske või sügava puudega isikule, kes vajab vaimse või kehalise puude tõttu abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad Võru linnas.
Kestvus Tähtajaline
Õigusakt Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Siiri Martinson, tel 785 0941 mob 5307 1919, e-post siiri.martinson@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus koos lisadokumentidega esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda või infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65605 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Vajaminevad dokumendid Taotleja ja hooldaja andmed; Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta, nõusolekud isikuandmete töötlemiseks.
Viide Taotlus täisealise isiku hoolduse seadmiseks