2023. aasta Riigikogu valimistel linna valimiskomisjoni tegevus.

Linna häältelugemiskomisjoni  ülesandeid Riigikogu valimistel täidab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse sätestatud korras moodustatud linna valimiskomisjon (alus: Riigikogu valimise seadus § 13 lg 3).

1. 2023. a Riigikogu valimistel teeb hääletamistulemused kindlaks Võru linna häältelugemiskomisjon Võru Linnavalitsuses (aadressil Võru linn Jüri tn 11) volikogu istungite saalis:
1.1. Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda (väljaspool valimisringkonda nr 11  - Võru-, Valga- ja Põlvamaa) hääletanud valijate  hääletamistulemused 5. märtsil 2023 algusega kell 20.00 (alus: Riigikogu valimise seadus § 571).
1.2. Hääletamistulemused Võru linnas tehakse kindlaks 6. märtsil 2023 algusega kell 10.00 (alus: Riigikogu valimise seadus § 60).