RAIELOA TAOTLEMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Puude raie Võru linna haldusterritooriumil toimub Võru Linnavolikogu määruse „Puude raieloa andmise kord Võru linnas" alusel.

  • Puude raieluba tuleb taotleda kui puu läbimõõt 1,3 m kõrguselt maapinnast on vähemalt 10 cm ning puul on selgelt nähtav tüvi ja võra.
  • Puude raieluba tuleb taotleda puu võra kõrguse ja/või laiuse kärpimise korral üle 25%.
Viljapuude raieks luba taotlema ei pea.
Kestvus Puude raieluba kehtib 3 kuud
Õigusaktid Puude raieloa andmise kord Võru linnas
Vastutaja Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla, e-post  anne.vahtla@voru.ee, tel 5333 1142

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalkud sammud Taotlus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

 Lisad: asendiplaan raiutava puu asukohaga

Vajalikud kooskõlastused:

  • Muinsuskaitseamet – kui raie toimub Võru linna muinsuskaitse alal
  • Keskkonnaamet  -  kui raie toimub kaitstaval loodusobjektil, erikaitserežiimiga piirkonnas, veekaitsevööndis.
Viide Raieloa taotlus