Puudega lapse hooldamise toetus


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Toetus puudega lapse hooldamiseks määratakse sügava, raske või keskmise puudega lapse vanemale, hoolduspere vanemale või eestkostjale.

Kestvus

Puudega lapse hooldamise toetuseks taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Toetus määratakse taotluse esitamisele järgnevast kuust.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Kärol Samoson, tel 5300 1948, e-post karol.samoson@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus puudega lapse hooldamise toetuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • vajadusel puude raskusastet tõendav dokument
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm