Puudega isiku sotsiaalteenuse osutamise toetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Puudega isiku sotsiaalteenuse osutamise toetus määratakse teenust saavale isikule puudega isiku abivahendite, transpordikulude või muu sotsiaalteenuste kulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

Sissetulekust sõltuvat toetust määratakse allpool toimetulekupiiri elava isiku toimetuleku soodustamiseks, kui see on selgunud abivajaduse hindamise põhjal. Toetust võib erandkorras määrata toimetulekupiiril elavale isikule, kui abivajadus on tuvastatud.

Kestvus

Puudega isiku sotsiaalteenuse osutamise toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Toetuse määrajal on õigus otsustada toetuse ülekandmine teenuse osutaja arvelduskontole.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja


Sotsiaaltööspetsialist Katrin Haga, tel 5629 6259, e-post katrin.haga@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus puudega isiku sotsiaalteenuse osutamise toetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • sotsiaalteenuse taotleja nimeline kuludokument, mis ei ole vanem kui kuus kuud;
  • eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved ja vajadusel üürileping);
  • vajadusel kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • vajadusel eelneva kuu pangakonto väljavõte;
  • vajadusel puude raskusastme otsus.
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm