Puudega isiku eluaseme kohandamine


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Võru linn on 2018-2023. aastatel saanud toetust puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks.
Projektid toimusid meetme „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoorudest.
Meedet rahastas Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond. 

Alates 2024.aastast saavad kohanduse vajajad puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks taotlusi esitada Võru Linnavalitsusele.

Kestvus

Meetme kestvuseks on 2024 - 2029.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Vastutaja Sotsiaaltööosakonna juhataja Terje Kanger tel 530 76521; e-post terje.kanger@voru.ee, Tartu tn 23, kab 4. 

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus paberkandjal koos vajaminevate dokumentidega esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23.
Digiallkirjaga taotluse koos vajaminevate dokumentidega võib saata e-posti aadressil terje.kanger@voru.ee

Vajaminevad dokumendid

Vajadusel eluaseme kohandamise saamise õigust põhjendavad täiendavad dokumendid.

Viide Taotluse näidisvorm