PUUDE RAIE
 

Puude raieks Võru linna haldusterritooriumil tuleb Võru linnavolikogu määruses „Puude raieloa andmise kord Võru linnas" sätestatud juhtudel taotleda raieluba.

Raieloa taotlus

Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla
tel 785 0929
anne.vahtla@voru.ee