PRILLITOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Prillitoetus on abivajadusest sõltuv toetus. Prillitoetust makstakse taotlejale prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks määras kuni 32 eurot aastas. Nägemispuude korral määras kuni 50% prilliklaaside maksumusest.

Kestvus

Ühekordne

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Prillitoetuse taotlus esitatakse  Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr. 2 aadressil Tartu 23, Võru.
Vajaminevad dokumendid Prillitoetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument, nägemispuudega isikul nägemispuuet tõendav dokument ja eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid.
Viide Prillitoetuse taotlus