PEREKONNASÜNDMUSE TÕEND

Kirjeldus

Maakonnakeskuste kohalikud omavalitsused väljastavad perekonnasündmuse tõendeid, mis on koostatud alates 01.07.1926, sündmus peab olema registreeritud Rahvastikuregistris.

Võru Linnavalitsus väljastab järgmisi tõendeid:

 • sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend;
 • mitmekeelne standardvorm, mis lisatakse eestikeelsele perekonnaseisudokumendile ja millega teises EL liikmesriigis saab tõendada sündi, elusolekut, surma, abielu, abieluvõimet, perekonnaseisu või elukohta;
 • abieluvõimetõend abiellumiseks välisriigis.

Tõendit saab taotleda enda, oma alaealise lapse, eestkostetava, surnud abikaasa ja registreeritud elukaaslase ning õigustatud huvi korral ka teise isiku perekonnasündmuse kohta. Õigustatud huvi olemasolu hindab ametnik, kellelt tõendi väljastamist taotletakse.
Volikirja alusel saab taotleda teise elus isiku perekonnasündmuse tõendit. 
Loe veel: korduvad tõendid ja väljavõtted

Taotlemine

Tõendit on võimalik taotleda eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles, välja arvatud soo andmete ja nimemuutmise tõend – neid saab taotleda vaid eesti keeles.

Taotleda saab:

 • paberkandjal tõendi, millel on asutuse kinnitatud pitser ja perekonnaseisuametniku allkiri, tõend väljastatakse kohapeal;
 • elektroonilise tõendi linnavalitsuses. Selle kinnitab ametnik digiallkirjaga, dokumendil puudub asutuse pitser ja ametniku omakäeline allkiri. Tõend saadetakse e-postile. 
 • elektroonilise tõendi portaalis e-rahvastikuregister. Automaatmenetluses elektroonilise tõendi väljastab automaat, see kinnitatakse Siseministeeriumi digitempliga ja on avaldajale portaalis allalaadimiseks kättesaadav 30 päeva.
  NB! Elektrooniline tõend ei pruugi sobida esitamiseks välisriiki;

Avalduse saab esitada:

 • e-rahvastikuregistris. Tellida saab sünni ja nime muutmise tõendi enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava kohta ning enda abielutõendit ja abielulahutuse tõendit. Samuti saab taotleda tõendit enda registreeritud elukaaslase Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud perekonnasündmuse kohta.
  Teenus on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles. Korraga saab e-teenuse kaudu tellida ühe tõendi. Tellimine vajab digitaalallkirjastamise võimalust. 
 • kirjaliku avaldusena Võru linnavalitsusele isiklikult või volitatud esindaja kaudu, posti teel, elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult. Taotleda saab tõendit enda, oma alaealise lapse, eestkostetava ja surnud abikaasa kohta, samuti soo muutmise ja abieluvõimetõendit ning õigustatud huvi alusel tõendit. Samuti saab taotleda tõendit enda registreeritud elukaaslase Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud perekonnasündmuse kohta.

Perekonnasündmuse tõendi avaldus (täidetav paberkandjal ja elektrooniliselt) eesti keelesinglise keeles

Erisused

CIEC vormil abielutõendit või sünnitõendit ei väljastata, kui abikaasad või vanemad on samast soost.

Veel ei ole võimalik taotlejale, kelle perekonnaseis on registreeritud kooselus, registreeritud kooselu lõpetatud, registreeritud kooselu lõppenud väljastada abieluvõimetõendit koos mitmekeelse standardvormiga.

Riigilõiv
 • 10 eurot abieluvõimetõendi, sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise või CIEC vormil tõendi taotlemine;
 • 20 eurot mitmekeelse standardvormi ja eestikeelse perekonnaseisudokumendi taotlemine;
 • 20 eurot Brüssel II määruste alusel väljastatava abielulahutuse tõendi taotlemine koos eestikeelse lahutuse tõendiga ja
  10 eurot ilma eesti keelse tõendita (kui eestikeelne paberil tõend on juba olemas).

RIIGILÕIV tasuda eelnevalt Rahandusministeeriumile või Võru Linnavalitsuses. Linnavalitsuses saab tasuda sularahas või kaardiga v.a kuu viimasel tööpäeval.
     Saaja: Rahandusministeerium
        SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
        Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
        Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
     Viitenumber: 10294002000163
     Selgitus: korduv tõend

Menetlemine

Võru Linnavalitsuses võtavad avaldusi vastu:
Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937; PUHKUS 27.06.-02.07.2024
Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511;
   Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12. Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Õigusaktid

Genealoogiliseks uurimiseks

Enne 01.07.1926 toimunud perekonnasündmuste dokumente ja andmeid saab taotleda Rahvusarhiivist. Samuti väljastab Rahvusarhiiv perekonnaseisuaktilt teavet koopia või teatisena.

Abiks suguvõsa uurimisel