PEREKONNASÜNDMUSE TÕEND

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Maakonnakeskuste kohalikud omavalitsused väljastavad perekonnasündmuse tõendeid, mis on koostatud alates 01.07.1926, sündmus peab olema registreeritud Rahvastikuregistris.

Võru Linnavalitsus väljastab järgmisi tõendeid:

 • sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend;
 • mitmekeelne standardvorm, mis lisatakse eestikeelsele perekonnaseisudokumendile ja millega teises EL liikmesriigis saab tõendada sündi, elusolekut, surma, abielu, abieluvõimet, perekonnaseisu või elukohta;
 • abieluvõimetõend abiellumiseks välisriigis.

Tõendit saab taotleda enda, oma alaealise lapse, eestkostetava ja surnud abikaasa ning õigustatud huvi korral ka teiste isikute perekonnasündmuse kohta. Õigustatud huvi olemasolu hindab ametnik, kellelt tõendi väljastamist taotletakse.
Perekonnasündmuse tõend väljastatakse esindajale ka volikirja alusel. Nt vanem taotleb tõendit oma täiskasvanud lapsele.

Taotlemine

Taotleda saab:

 • paberkandjal tõendit, millel on asutuse kinnitatud pitser ja perekonnaseisuametniku allkiri, tõend väljastatakse kohapeal;
 • digitaalselt allkirjastatud elektroonilist tõendit, millel puudub asutuse pitser ja ametniku omakäeline allkiri, tõend saadetakse krüpteeritult e-postile.
  NB! Elektrooniline tõend ei pruugi sobida välisriiki esitamiseks.

Tõendit on võimalik taotleda eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles. Nimemuutmise tõendit on võimalik taotleda ainult eesti keeles.

Avalduse saab esitada:

 • e-teenusena portaalis rahvastikuregister.ee, tellida saab sünnitõendit ja nime muutmise tõendit enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava kohta ning enda abielutõendit ja abielulahutuse tõendit.
  Teenus on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles. Korraga saab e-teenuse kaudu tellida ühe tõendi. Tellimine vajab digitaalallkirjastamise võimalust.
 • kirjaliku avaldusena Võru linnavalitsusele isiklikult, volitatud esindaja kaudu, posti teel või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult. Taotleda saab tõendit enda, oma alaealise lapse, eestkostetava ja surnud abikaasa kohta, samuti soo muutmise ja abieluvõimetõendit ning õigustatud huvi alusel tõendit.

Taotlusvormid:

Perekonnasündmuse tõendi avaldus eesti keelesinglise keeles;
elektrooniliselt täidetav avaldus eesti keelesinglise keeles;
Elektrooniliselt täidetav avaldus salvestada enne täitmist oma seadmesse.

Loe veel: korduvad tõendid ja väljavõtted

Riigilõiv

Riigilõiv tasutakse enne avalduse esitamist.

 • 10 eurot abieluvõimetõendi, sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise või CIEC vormil tõendi taotlemine;
 • 20 eurot mitmekeelse standardvormi ja eestikeelse perekonnaseisudokumendi taotlemine;
 • 20 eurot Brüssel II määruste alusel väljastatava abielulahutuse tõendi taotlemine koos eestikeelse lahutuse tõendiga ja
  10 eurot ilma eesti keelse tõendita (kui eestikeelne paberil tõend on juba olemas).

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:                                       
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163
Selgitus: korduv tõend

PS! Riigilõivu saab tasuda sularahas või kaardiga ka Võru Linnavalitsuses v.a. kuu viimasel päeval.

Menetlemine

Võru Linnavalitsuses võtavad avaldusi vastu:

Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattaikersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12Vastuvõtu välisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Asendaja registripidaja Anneli Nelk, anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12

Õigusaktid

Genealoogiliseks uurimiseks

Enne 01.07.1926 toimunud perekonnasündmuste dokumente ja andmeid saab taotleda Rahvusarhiivist.  
Samuti väljastab Rahvusarhiiv perekonnaseisuaktilt teavet koopia või teatisena.

Abiks suguvõsa uurimisel: