PEREKONNASÜNDMUSE TÕEND

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta.

Hiljem on isikul õigus saada korduv tõend enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud abikaasa Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud perekonnasündmuse kohta. Sündmus peab olema toimunud pärast 01.07.1926 ja registreeritud Rahvastikuregistris.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse esindajale ka volikirja alusel. Nt vanem taotleb tõendit oma täiskasvanud lapsele.

Võru linnavalitsuses väljastatakse järgmisi tõendeid:

 • Sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend paberkandjal ja elektrooniliselt;
 • Mitmekeelne standardvorm, mis lisatakse eestikeelsele perekonnaseisudokumendile ja millega teises EL liikmesriigis saab tõendada sündi, elusolekut, surma, abielu, abieluvõimet, perekonnaseisu või elukohta. 
 • Abieluvõimetõend abiellumiseks välisriigis paberkandjal ja elektrooniliselt (eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles); Loe veel
 • Perekonnaseisuakti, perekonnakirja koopia, sh õigustatud huvi korral Loe  veel

Elektrooniline tõend väljastatakse ametniku poolt digitaalselt allkirjastatult, tõendil puudub asutuse pitser ja ametniku omakäeline allkiri.

Välisriiki esitamiseks on võimalik taotleda: 

 • võõrkeelset perekonnasündmuse tõendit inglise, saksa või prantsuse keeles;
 • perekonnaseisuaktide mitmekeelset tõendit (CIEC tõend, mis ei vaja lisaformaalsusi); Loe veel
 • mitmekeelset standardvormi eestikeelse perekonnaseisudokumendi juurde;
 • abieluvõimetõendit Loe veel
Riigilõiv

Riigilõiv tasutakse enne avalduse esitamist.

 • Paberkandjal ja elektroonilise abieluvõimetõendi väljastamise riigilõiv 10 eurot.
 • Paberkandjal ja elektroonilise korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamise riigilõiv 10 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal ja elektroonilise teatise või kinnitatud koopia väljastamise riigilõiv 10 eurot.
 • Mitmekeelse standardvormi väljastamine koos eestikeelse perekonnaseisudokumendiga, riigilõiv 20 eurot.

Elektrooniline tõend väljastatakse ametniku poolt digitaalselt allkirjastatult, tõendil puudub asutuse pitser ja ametniku omakäeline allkiri.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:                                       
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163
Selgitus: korduv tõend

Riigilõivu saab tasuda sularahas või kaardiga ka Võru Linnavalitsuses v.a. kuu viimasel päeval.

Taotlemine

Avalduse saab Võru Linnavalitsusele esitada alljärgnevalt:

 • e-teenusena rahvastikuregister.ee 
  Tõendi saab tellida enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava kohta. Tellida ei saa surmatõendit (abikaasa, laps, vanem), soo muutmise tõendit ega abieluvõimetõendit. Samuti ei saa tellida tõendit õigustatud huvi alusel.
  Teenus on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles. Korraga saab e-teenuse kaudu tellida ühe tõendi. Tellimine vajab digitaalallkirjastamise võimalust.
 • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
 • kirjalikult posti teel, saates avalduse perekonnaseisuasutusse;
 • kirjalikult isiku esindaja volikirja alusel;
 • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ametniku e-postile;
 • loe veel: korduvad tõendid ja väljavõtted

Taotlusvormid:

Perekonnasündmuse tõendi avaldus eesti keelesinglise keeles;
elektrooniliselt täidetav avaldus eesti keelesavaldus inglise keeles;
Elektrooniliselt täidetav avaldus salvestada enne täitmist oma seadmesse.

Menetlemine

Võru Linnavalitsuses võtavad avaldusi vastu:

Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattaikersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937 
Vastuvõtuajad: E kl 14–17, T kl 9–12, K kl 13–16, N kl 9–12.

Asendaja registripidaja Anneli Nelk, anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511
Vastuvõtuajad: E kl 9-12, T kl 14-17, K kl 9-12, N kl 13-16

Vastuvõtu välisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

Õigusaktid
Loe veel

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist ja Tallinna Linnaarhiivist

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

Millest alustada suguvõsa uurimist: http://www.isik.ee/algus.html