Varjupaigateenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus
Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Teenuse korraldamine toimub Nöörimaa Tugikodus.
Teenusel on tagatud ööbimiseks voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
Lisaks sellele on teenusel võimalik kasutada päevakeskust ja kööki ning nende ruumide juurde kuuluvat inventari.
Teenuse kasutajal on õigus:
  1. kasutada dušši hügieenitoimingute teostamiseks;
  2. saada sotsiaalnõustamist, mille hulka kuulub abistamine asjaajamisel;
  3. saada vajadusel erakorralist toiduabi. 

Teenuse saaja on isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru linnas. 
Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse varjupaigateenust vältimatu abi korras ning teenuse eest esitatakse omavalitsusüksusele arve vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale.

Kestvus Varjupaigateenusel viibimise aeg on sõltuv teenuse kasutaja vajadustest. 
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordHinnakiri
Vastutaja

Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine: sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask, tel 5358 8582, e-post marleen.maask@voru.ee, Tartu tn 23, kab 8

Teenuse korraldamine: Nöörimaa Tugikodu vanemjuhtumikorraldaja Kadri Lepp, tel 786 4796; 5300 7637, e-post kadri.lepp@voru.ee,  Räpina mnt 22

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 Taotlus varjupaigateenuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad
dokumendid
Kehtiv isikut tõendav dokument
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm