Nöörimaa tugikodu kontaktandmed

Registrikood: 75019980
Räpina mnt 22
Võru 65606
e-post: noorimaa@voru.ee
https://www.voru.ee/noorimaa-tugikodu
a/a EE751010220065288019 
 
Töötajad Telefonid e-mail Vastuvõtuaeg

Direktor
Halliki Karba

 521 8725

 halliki.karba@voru.ee  8.00 - 16.00

Juhtumikorraldaja
Kristel Plakso

 5300 7637
 kristel.plakso@voru.ee  8.00 - 16.00
Vanemjuhtumikorraldaja
Kadri Lepp
 5306 0095  kadri.lepp@voru.ee  8.00 - 16.00

Tegevusjuhendaja
Ene Trommel
 

 5300 7637
   8.00 - 16.00
Korrapidajad
 5300 7637
 (tööaeg kella 16.00 – 08.00
 puhkepäevadel ja riiklikel
 pühadel ööpäevaringselt)
   
Andmekaitsespetsialisti kontaktisik asutuses Kristel Plakso

Andmekaitsespetsialist Sirje Peris
 5300 7637
 
 526 3141
kristel.plakso@voru.ee

andmekaitse@voru.ee

 

 

 

Nöörimaa Tugikodu töötajate ametikohad ja kohamäärad

   Ametikoha nimetus  Kohamäär
 1.  Direktor  1,0
 2.  Vanemjuhtumikorraldaja  1,0
 3.  Juhtumikorraldaja  1,0
 4. Tegevusjuhendaja  1,0
 5.  Koduteenusetöötaja  12,0
 6.  Majandustöötaja  0,5
 7.  Korrapidaja  3,5
 8.  Perenaine  0,75
 9.  Tugiisik  10,0
10. Autojuht  0,5
  Kokku:   31,25

 

Nöörimaa Tugikodu töötajate koosseis ja kohamäärad on kinnitatud Nöörimaa Tugikodu direktori 12.01.2023 käskkirjaga nr 20.2-1/4 „Nöörimaa Tugikodu struktuuri, töötajate koosseisu ja ametinimetuste kinnitamine seisuga 01.01.2023"