Pesupesemise teenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Nöörimaa Tugikodus osutatakse pesupesemise teenust isikutele, kes kasutavad Nöörimaa Tugikodus varjupaigateenust, eluruumi tagamise teenust ja koduteenust  ning kellel kodus ei ole pesupesemise võimalust või kellel on pesu pesemine raskendatud tervisliku seisundi tõttu.  
Õigusaktid

Pesupesemise teenuse osutamise kord on kinnitatud Nöörimaa Tugikodu direktori käskkirjaga 19.05.2016 nr 20.2-1/25

Hinnakiri

Korraldaja Nöörimaa Tugikodu, Räpina mnt 22, Võru juhtumikorraldaja,  tel 5300 7637

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Pesu pesemise teenuse kasutamiseks tuleb pöörduda Nöörimaa Tugikodu poole tööpäevadel 8.00-16.00