Isikliku abistaja teenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Isikliku abistaja teenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval puudega täisealisel isikul.
Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. 
Kestvus Tähtajaline
Õigusakt

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.

Hinnakiri

Vastutaja

 Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine: sotsiaalteenuste spetsialist Anita Luik, tel 5358 8582, e-post anita.luik@voru.ee, Tartu tn 23, kab 8

Teenuse korraldamine: Nöörimaa Tugikodu juhtumikorraldaja Kristel Plakso, tel 5300 7637, e-post kristel.plakso@voru.ee, Räpina mnt 22.

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 Taotlus isikliku abistaja teenuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad
dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • vajadusel puude raskusastme otsus
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm