Võru Instituut ja muuseumid
 

Tartu 48
tel: 782 8750
 
Aadress: Katariina allee 11, 65608 Võru 
tel 782 4479
tel/faks: 782 1939 
 
Võrumaa Muuseum asutati 1966, muuseumihoone valmis 1983. 

Vana-Võromaa kultuurikoja materjalirohke püsinäitus annab põhjaliku ülevaate Võrumaa ajaloost. Tutvuda saab paikkonna inimeste eluoluga - talutare, rätsepa ja kingsepa töötuba, metsavendade punker ja kultuurilooga -  orelimeistrite Kriisade nurk, seltside tegevus, hariduselu.
 
Kultuurikoja galerii eesmärgiks on tutvustada Vana-Võromaaga seotud kunstnikke. Esinduslikud personaal- ja grupinäitused annavad hea ülevaate nii eesti kui ka välismaa kunstnike loomingust. Näituste põhjal on võimalik läbi viia kunstitunde.
 
Muuseum pakub üldhariduslike koolide õppekavadele tuginevaid pedagoogilisi programme ning tegevustubasid lasteaia ja põhikooli õpilastele. Korraldatakse ka kultuuriõhtuid, kohtumisi, kontserte ja muid huvipakkuvaid üritusi.
 
aadress: Kreutzwaldi 31, 65609 Võru
tel 782 1798
 
Ettetellimisel:
kirjanduslikud programmid
muinasjututunnid
muuseumimeenete valmistamine
õpitoad lastele ja täiskasvanutele
 
Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum asutati Kreutzwaldile kuulunud majavaldusse 1941. a.

Muuseumis praegu avatud püsinäitus on arvult neljas ja tutvustab arsti ja kirjaniku Friedrich Reinhold Kreutzwaldi (1803 Virumaa - 1882 Tartu) elu ja loomingut. Võrus elas Kreutzwald aastail 1833 -1877. Väljapanek on viies hoones - elumajas, kõrvalhoones, aidas, tallis ja saunas.
 
Elumaja (1793) on sisustatud Kreutzwaldile ja perele kuulunud ning ajastu esemetega (kujundaja Leila Pärtelpoeg). Kõrvalhoones ja aidas tutvustab kirjanduslik väljapanek dokumentide, fotode, raamatute, käsikirjade ja kunstiteoste kaudu Kreutzwaldi elu, tegevust ja loomingut (kujundaja Marika Laretei). Eriline tähelepanu on pööratud rahvuseeposele "Kalevipoeg". Õuel asuvas tallihoones võib näha ajastule iseloomulikke sõiduvahendeid ja Kreutzwaldi muinasjuttudest tuttavaid etnograafilisi esemeid - vokke, kangaspuid, kirste, käsitöid. Külastaja saab jalgu puhata ja nähtu üle mõtiskleda Kreutzwaldi aias ja lehtlas.
 
MTÜ Kriisade Orelid, orelimuuseum
Aadress: Tartu tn 42, 65609 Võru 
Telefon: 782 3641, 515 6463 
Kontaktisik: Andres Mäevere
Avatud: K 10-14, muul ajal kokkuleppel.
 
Orelimuuseum tutvustab nelja põlvkonna orelimeistrite Kriisade elu ja tegevust. Eksponeeritud on vanad näidised ja tööriistad. Suurimaks eksponaadiks on neljaregistriline ühe manuaaliga koduorel, mis pärineb 1880.-1890. aastatest. Kohapeal saab kuulata salvestatud orelimuusikat. Rühmaekskursioonil on võimalus tutvuda Võru kiriku oreliga.
Lisaks on muuseumiga sama katuse alla ka Orelikeskus, kes tegeleb kõikide Eesti orelite kaardistamise ja katalogiseerimisega.