MUINSUSKAITSEALA

 

Võru vanalinna muinsuskaitseala on kantud registrinumbriga 27008 kultuurimälestiste riiklikku registrisse. Muinsuskaitseala eesmärk on muinsuskaitseala kui ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku terviku ja muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, plaanistruktuuri, maastikuelementide, miljöölise eripära ning muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja sisevaadete säilitamine.

Muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis olevatel kinnistutel tohib tegutseda vastavalt Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusele ja Muinsuskaitseseadusele.

Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

Muinsuskaitseala plaan

Muinsuskaitseseadus

Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse kord