REPRESSEERITUD ISIKU MAAMAKSUST VABASTAMINE


TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Maamaksust vabastatakse represseeritud isikud nende kasutuses oleva elamumaa osas. Maksuvabastust saab taotleda esitades linnavalitsusele avalduse maksustamisaasta 10. jaanuariks. Peale tähtaega avalduse esitanu saab maksusoodustust alates järgmisest aastast.

Kestvus Vabastusest teavitatakse maksustamisaasta jaanuari kuus. Isikud, kes on avalduse esitanud eelnevatel aastatel, uut avaldust esitama ei pea.
Õigusaktid MaamaksuseadusMaamaksust vabastamise kord
Vastutaja Arhitekt-planeeerija Sirli Kokk, tel 785 0937, e-post sirli.kokk@voru.ee

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Avaldus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee .
Vajaminevad dokumendid Maamaksuvabastuse taotlemise avaldus