LEMMIKLOOMAD

 

Lemmiklooma omanik peab jälgima loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrjeseaduses ning muudes õigusaktides ja  Võru linna koerte ja kasside pidamise eeskirjas sätestatut.

Võru linna lemmikloomade registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Koerte ja kasside pidamise eeskiri 

Loomakaitseseadus  

Veterinaarkorralduse seadus 

Loomatauditõrjeseadus 

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord 

Lemmikloomaregister on leitav: https://www.llr.ee/register/

 

 

LEITUD LOOMAD

 

Alates 01.01.2017 muutub hulkuvate ja järelevalveta lemmikloomade püüdmise ja varjupaika toimetamise kord. Kõik väljakutsed käivad läbi Võru Linnavalitsuse.

Väljakutse vajadusel helistada tööajal ( 8.00-17.00) telefonil 785 0915, 5304 0280 Tiina Randjärvele, keskkonna-ja järelevalvespetsialistile või saata e-kiri: tiina.randjarv@voru.ee.

Väljaspool tööaega helistada väljakutseks ainult läbi hädaabinumbri 112 juhul, kui ohus on looma või inimese elu.

Alates 01.01.2017 on loomade varjupaiga teenuse kasutamise leping sõlmitud Varjupaikade MTÜ- ga, kes osutab Võru linna elanikele teenust Lühike tn 3, Võru linn. Info leitud loomade kohta on kättesaadav Varjupaikade MTÜ kodulehel (www.varjupaik.ee).
Looma all mõistetakse eelkõige lemmikloomi Loomakaitseseaduse § 2 punki 3 alusel.

 

METSLOOMAD

 

Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 või elektronpostile 1313@112.ee  saab edastada teateid, kui märkate :

  • maanteel hukkunud või vigastatud suurulukit (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits
  • massiliselt surnud loomi, linde või kalu
  • loomade julma kohtlemist
  • muud keskkonnaalast õigusrikkumist

Keskkonnainspektsiooni koduleht

Linnast väljas, maanteel hukkunud või vigastatud väikeulukitest saab teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510, kust edastatakse info piirkonna teedevalitsusele.

Võru linna tänavatel ekslevatest või sõiduki alla jäänud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada  telefonil 785 0915, 5304 0280 või  vlv@voru.ee .

Võru Linnavalitsus ja Võrumaa Jahimeeste Selts on sõlminud lepingu, mille kohaselt aitavad jahimehed kinni püüda ja loodusesse tagasi toimetada Võru linna sattunud väikeulukid, näiteks rebased, kährikud jne