LEMMIKLOOMAD

 

Lemmiklooma omanik peab jälgima loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrjeseaduses ning muudes õigusaktides ja  Võru linna koerte ja kasside pidamise eeskirjas sätestatut.

Loomade pidamise nõuete rikkumise osas palun pöörduge Põllumajandus-ja Toiduameti  ametnike poole, hulkuvate loomade leidmisel Võru Linnavalitsuse poole (telefon 5304 0280).

Võru linna lemmikloomade registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Koerte ja kasside pidamise eeskiri 

Loomakaitseseadus  

Veterinaarseadus 

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord 

Lemmikloomaregister on leitav: https://www.llr.ee/register/

KOERA, KASSI JA VALGETUHKRUGA UKRAINAST EESTISSE:

Eesti lihtsustab seoses Ukraina sõjaolukorraga ajutise menetluse korras Ukrainast saabuvate põgenike ja Venemaalt naasvate EL-i kodanikega kaasas olevate lemmikloomade liikumise nõudeid. Nõuded leevenevad eelkõige koertele, kassidele ja valgetuhkrutele, kes ei vasta ühele või mitmele allpool loetletud veterinaarnõudele, kuid seda tingimusel, et kui lemmikloomaomanik teavitab kaasa võetud lemmikloomast nii Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) kui Maksu- ja Tolliametit.

Ukraina põgenike lemmikloomad https://pta.agri.ee/koera-kassi-ja-valgetuhkruga-ukrainast-eestisse#info-eesti-keeles

LEITUD LOOMAD

 

Hulkuvate ja järelevalveta lemmikloomade püüdmise ja varjupaika toimetamise kord: kõik väljakutsed käivad läbi Võru Linnavalitsuse.

Väljakutse vajadusel helistada tööajal ( 8.00-17.00) telefonil 785 0915, 5304 0280 Tiina Randjärvele, keskkonna-ja järelevalvespetsialistile või saata e-kiri: tiina.randjarv@voru.ee.

Väljaspool tööaega helistada väljakutseks ainult läbi hädaabinumbri 112 juhul, kui ohus on looma või inimese elu.

Loomade varjupaiga teenuse kasutamise leping on sõlmitud Varjupaikade MTÜ- ga, kes osutab Võru linna elanikele teenust Lühike tn 3, Võru linn. Info leitud loomade kohta on kättesaadav Varjupaikade MTÜ kodulehel (www.varjupaik.ee).
Looma all mõistetakse eelkõige lemmikloomi Loomakaitseseaduse § 2 punki 3 alusel.

 

METSLOOMAD

 

Keskkonnaameti valvetelefonile 1247 https://keskkonnaamet.ee/  saab edastada teateid, kui märkate :

 • maanteel hukkunud või vigastatud suurulukit (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits
 • massiliselt surnud loomi, linde või kalu
 • loomade julma kohtlemist
 • muud keskkonnaalast õigusrikkumist

Võru linna tänavatel ekslevatest või sõiduki alla jäänud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada  telefonil 785 0915, 5304 0280 või  vlv@voru.ee .

Võru Linnavalitsus ja Võrumaa Jahimeeste Selts on sõlminud lepingu, mille kohaselt aitavad jahimehed kinni püüda ja loodusesse tagasi toimetada Võru linna sattunud väikeulukid, näiteks rebased, kährikud jne

 

HISPAANIA TEETIGU ( Lusitaania teetigu)

Mida teha, et vältida hispaania teetigude oma aeda sattumist:

 • ära too oma aeda lilli-põõsaid piirkondadest, kus hispaania teeteod elavad;
 • kui ostad istikuid ja kahtlustad, et seal võib olla hispaania teeteo mune, pane istik karantiini 5 nädalaks: seo mullapalli ümber kilekott, kinnitades selle tihedalt ümber istiku varre ja kontrolli aeg-ajalt, kas kilekoti sees on munadest koorunud nälkjaid. Hoia istikut sobivas kohas (valgus, temperatuur) ja kasta;
 • võid ostetud istikute mullapallid läbi vaadata ja leitud (võimalikud) munad hävitada;
 • kui piirkonnas on teada hispaania teetigude levik, siis võib abi olla nn teoaedadest - siledad plekist piirded, millest teod ei jõua hästi üles ronida. Hispaania teetigude ronimisvõime on siiski üpris hea.

Mida teha, kui sul on aias hispaania teeteod või mustpeanälkjad:

 • korja pidevalt ära täiskasvanud nälkjaid, sest iga isend võib muneda väga suure hulga mune;
 • löö leitud nälkjad kas labidaga pooleks või korja anumasse ning kalla peale keev vesi. Hukatud isendid võid matta labidasügavusele mulla alla, kus kindlasti ei ole munade arenguks sobilikud tingimused ja nälkjad välja roomata ei jaksa. 
 • nälkjate kokkumeelitamiseks sobivad ka peaaegu tühjaks söödud arbuusikoored ja õlleanumad, kust neid siis on lihtsam kokku koguda;
 • suhtle kindlasti naabritega, et ka nemad korjaksid oma aedadest nälkjad kokku, muidu on neist võimatu vabaneda;
 • kindlasti ei tohi elusaid nälkjaid viia mujale (metsaserva, niidule, parki), kuna nii hoopis levitad neid ja varem või hiljem levivad nad sinu aeda tagasi;
 • aiajäätmeid (nt riisutud lehed, lõigatud taimevarred ja -lehed, vana multš) ei tohi viia metsaserva, niidule, parki, võsa vahele või jäätmaale, sest selle kraamiga võivad kaasas olla ka hispaania teeteod või selle munad. Sellistes kohtades saavad teod segamatult elada ja paljuneda, kuna keegi ei tegele seal nende korjamisega. Lisaks levib hispaania teetigu sealt varem või hiljem aedadesse. Aiajäätmed tuleb kas kompostida oma aias või kasutada kohaliku omavalituse aiajäätmete jaosk ette nähtud lahendusi;
 • hoolda oma aeda - hoia muru madalana, mullapind kobestatuna. Pidevalt kontrolli võimalikke nälkjate ja munade peitumiskohti (suuremate lillepuhmaste ja põõsaste alused, terrassialused, igasugused servaalused), korrasta neid (kaeva ringi, niida). Hävita kindlasti ka munad (kalla üle keeva veega);
 • teomürgid ei ole hispaania teeteo tõrjumisel kuigivõrd mõjusad ja nende kasutamisel hävitad hoopis kohalikke kasulikke liike. Lisaks mürgitad seeläbi nendest toituvaid linde-loomi (nt siilid) ja mürk võib jõuda ka koduloomadeni (kassid-koerad);
 • ole kindel, et hävitad hispaania teetigu. Tee määramistunnused selgeks ja hoia kodumaiseid liike.
 
 •