Valitsuse määrused

Pealkiri Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Arengukava koostamise menetlemise kord 3 31.10.2017 - …
Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 8 11.06.2007 - …
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord 7 01.07.2018 - …
Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmise kord 21 01.03.2014 - …
Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded 11 29.04.2014 - …
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord 9 25.12.2012 - …
Infosüsteemi kasutajaõiguste reguleerimise kord 18 03.10.2011 - …
Infosüsteemi kasutamise kord 17 03.10.2011 - …
Infosüsteemi varundamise kord 12 01.12.2013 - …
Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord 2 01.06.2019 - …
Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord 19 10.07.2012 - …
Liikluspiirangu alade kehtestamine 24 01.07.2015 - …
Müügikoha hooajalise laienduse kord 1 14.04.2017 - …
Nöörimaa Tugikodu põhimäärus 4 18.04.2016 - …
Reklaamiseaduse nõuete täitmise üle järelevalve korraldamine 19 01.05.2009 - …
Sõidusoodustuse taotlemise kord 27 01.02.2013 - …
Teede ja tänavate sulgemise kord 21 01.07.2015 - …
Teenistujate värbamise ja valiku kord 10 16.09.2013 - …
Tänavakaubanduse kord 2 14.04.2017 - …
Valimisjaoskondade moodustamine 13 21.12.2018 - …
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind 16 01.01.2011 - …
Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks ametnikele volituste andmine 13 03.06.2013 - …
Võru Järve Kooli arengukava 2019-2024 4 01.01.2019 - 31.12.2024
Võru Järve Kooli põhimäärus 27 16.09.2016 - …
Võru Järve Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord 9 01.04.2011 - …
Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025 kinnitamine 16 01.01.2019 - 31.12.2024
Võru Kesklinna Kooli põhimäärus 2 16.05.2016 - …
Võru Kesklinna Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord 9 01.09.2013 - …
Võru Kreutzwaldi Kooli arengukava aastani 2027 1 01.01.2018 - 31.12.2026
Võru Kreutzwaldi Kooli põhimäärus 19 01.01.2016 - …
Võru Kreutzwaldi Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord 3 10.02.2015 - …
Võru Kunstikooli põhimäärus 1 11.10.2014 - …
Võru Lasteaed Okasroosike arengukava aastateks 2019-2021 12 01.01.2019 - 31.12.2021
Võru Lasteaed Okasroosike põhimäärus 25 01.11.2012 - …
Võru Lasteaed Punamütsike arengukava aastateks 2019-2021 7 01.01.2019 - 31.12.2021
Võru Lasteaed Punamütsike põhimäärus 23 01.11.2012 - …
Võru Lasteaed Päkapikk arengukava aastateks 2019-2021 8 01.01.2019 - 31.12.2021
Võru Lasteaed Päkapikk põhimäärus 22 01.11.2012 - …
Võru Lasteaed Sõleke arengukava 2019-2021 5 01.01.2019 - 31.12.2021
Võru Lasteaed Sõleke põhimäärus 24 01.11.2012 - …
Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord 28 31.01.2015 - …
Võru linna kriisikomisjoni põhimäärus 2 28.04.2018 - …
Võru linna logo ja tunnuslause kasutamise kord 23 10.12.2012 - …
Võru Linnavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord 11 07.10.2013 - …
Võru Linnavalitsuse infoturbepoliitika 12 25.12.2012 - …
Võru Linnavalitsuse istungite reglement 9 31.03.2012 - …
Võru Linnavalitsuse tänukirja ning Võru linnapea vapimärgi, tunnustuskirja ja kiituskirja statuut 2 30.08.2013 - …
Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2019-2022 11 01.01.2019 - 31.12.2022
Võrumaa Keskraamatukogule mittevajalike teavikute kustutamise kord 9 01.07.2007 - …
Võru Muusikakooli põhimäärus 5 01.09.2016 - …
Võru Muusikakooli arengukava 2019-2022 9 01.01.2019 - 31.12.2022
Võru Spordikooli arengukava 2019-2022 10 01.01.2019 - 31.12.2022
Võru Spordikooli põhimäärus 6 01.09.2013 - …
Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018-2028 6 01.01.2018 - 31.12.2028
Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus 25 01.01.2011 - …
Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord 10 01.03.2014 - …